Datganiad i'r wasg

Gweinidogion Swyddfa Cymru yn cyfarfod Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw (14 Ionawr 2013) cyfarfu Gweinidogion Swyddfa Cymru a’r pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sydd newydd gael ei hethol ar gyfer …

Heddiw (14 Ionawr 2013) cyfarfu Gweinidogion Swyddfa Cymru a’r pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sydd newydd gael ei hethol ar gyfer heddlu Cymru yn ystod ymweliad a Chaerdydd.

Cyfarfu Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones a Stephen Crabb, a Christopher Salmon, Ian Johnstone, Winston Roddick ac Alun Michael a gafodd eu hethol yn Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu y llynedd.

Ar ol y cyfarfod, dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Roeddwn yn falch o gael y cyfle i gael y cyfarfod hwn gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, a’u llongyfarch ar gael eu hethol.  

“Bydd gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu un amcan clir, sef lleihau troseddu lle’r ydyn ni’n byw.  Fe fyddan nhw’n gwneud hynny drwy leisio pryderon lleol, diogelu plismona rheng flaen, bod yn llym gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol a thorri’n ol ar fiwrocratiaeth.   Yn bwysicaf oll, fe fyddan nhw’n sefyll yn gadarn dros ddioddefwyr.”

 Dywedodd Mr Crabb:  

“Mae ein heddlu’n gwneud gwaith gwych o ran mynd i’r afael a throsedd ac anhrefn. Mae ethol Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn gam mawr tuag at roi mwy o lais i bobl Cymru ynghylch sut mae eu hardaloedd yn cael eu plismona. Rwy’n edrych ymlaen at gyfarfod a nhw’n rheolaidd i gael syniad pa gynnydd sy’n cael ei wneud.”