Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru’n ymweld â busnesau yng Ngogledd Cymru sy’n gwneud enw iddynt eu hunain ym maes peirianneg

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones wedi ymweld a thri chwmni yng Ngogledd Cymru sy’n gwneud eu marc yn y diwydiannau gweithgynhyrchu…

Minister-and-Adrian-Morris-PPA-Group1-480x360

Mae Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones wedi ymweld a thri chwmni yng Ngogledd Cymru sy’n gwneud eu marc yn y diwydiannau gweithgynhyrchu a pheirianneg yn y wlad hon a thramor.

Yn ystod ei ymweliad a Glannau Dyfrdwy, cyfarfu Mr Jones ag Adrian Morris o PPA Group - un o gwmniau mwyaf blaenllaw’r byd ym maes peirianneg ar gyfer y diwydiant awyrofod.Mae’r cwmni’n cyflenwi ystod o gydrannau mewnol ac allanol arbenigol ar gyfer awyrennau jet preifat, yn ogystal a chludwyr cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys Airbus a Raytheon Aircraft USA.Mae hefyd yn cynhyrchu a chyflenwi rhannau ar gyfer y sectorau moduron a morol.

Ar hyn o bryd mae PPA’n cyflogi 21 aelod o staff yn y busnes ar Ystad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy, a - gyda thwf o 26% wedi’i gofnodi’r llynedd - mae’r cwmni’n gobeithio ehangu ymhellach i farchnadoedd tramor ac yn bwriadu recriwtio mwy o staff a’r sgiliau priodol dros y misoedd nesaf.

Yna cyfarfu’r Gweinidog a Paul Williams, cyfarwyddwr Specialised Machine Services (SMS) Ltd, cwmni sy’n cynhyrchu cydrannau ar gyfer y diwydiant olew a nwy. Ers ei sefydlu dros 20 mlynedd yn ol, mae’r cwmni wedi tyfu i gyflenwi cydrannau i’r diwydiannau olew a nwy, y diwydiant cynhyrchu pŵer a’r diwydiant meddygol o Norwy i Angola.

Ar hyn o bryd mae SMS yn cyflogi 22 o weithwyr yn ei safle ar Ystad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy ac mae’n dangos gwytnwch yn wyneb yr amgylchedd economaidd heriol gyda’i lyfr archebion cadarn.

Yn dilyn yr ymweliadau, dywedodd y Gweinidog:

“Credaf fod dyfodol llewyrchus i’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru ac roeddwn wrth fy modd o gael cyfle i ymweld a PPA ac SMS heddiw.Mae wedi dod yn fwy amlwg mai cwmniau bychain fel y rhain sy’n tyfu sydd fwyaf pwysig o ran cynhyrchu swyddi ar ein cyfer.

“Rwy’n falch o weld cynnwys Glannau Dyfrdwy yng nghynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer ardaloedd menter Cymru.Dylai hyn sicrhau bod gan gwmniau Cymreig yr un manteision cystadleuol a’r rhai ar draws y ffin.

“Bydd cyhoeddiad Llywodraeth y DU y llynedd y darperir £57 miliwn o gyllid ar gyfer gwella band eang ar draws Cymru hefyd yn gwneud gwahaniaeth i obeithion y cwmniau hyn ar gyfer twf, does dim amheuaeth.

“Dymunaf bob llwyddiant iddynt yn eu hymdrechion.”