Stori newyddion

Gweinidog Swyddfa Cymru yn mynychu derbyniad Digwyddiad y Gymdeithas Fawr heno yn rhif 10 Stryd Downing

Bydd Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, yn mynychu derbyniad Gwobrau’r Gymdeithas Fawr heno yn rhif 10 Stryd Downing (21 Mehefin 2012).  …

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Bydd Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, yn mynychu derbyniad Gwobrau’r Gymdeithas Fawr heno yn rhif 10 Stryd Downing (21 Mehefin 2012).
 
Bydd cynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth Ddatblygu Creation, sef enillwyr Cymreig cyntaf Gwobrau’r Gymdeithas Fawr, yn mynychu’r digwyddiad. Sefydlwyd y fenter gymdeithasol hon er mwyn mynd i’r afael a phroblemau cymdeithasol ac economaidd yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

A hithau wedi’i sefydlu gan aelodau’r gymuned yn 2000, mae Ymddiriedolaeth Ddatblygu Creation wedi helpu pobl a grwpiau lleol i ddechrau prosiectau er mwyn gwella pob agwedd o fywyd - o gaffi Creation sy’n cael ei ddefnyddio er mwyn helpu i ddatblygu sgiliau’r we, i’r grŵp Knitting Nannas sy’n creu nwyddau wedi’u gwau ar gyfer mudiadau gwirfoddol.

Cyflwynodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, y wobr i Dawn Davies, Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth, yn ystod ymweliad a’r fenter gymdeithasol ym mis Rhagfyr 2011. 

Sefydlwyd Gwobrau’r Gymdeithas Fawr gan y Prif Weinidog ym mis Tachwedd 2010. Y bwriad yw tynnu sylw at unigolion a mudiadau ar draws y DU sy’n cydymffurfio a’r Gymdeithas Fawr yn eu gwaith neu yn eu gweithgareddau er mwyn annog eraill i gymryd rhan.

Mae’r Gwobrau yn canolbwyntio ar dair thema fawr y Gymdeithas Fawr - hybu gweithredu cymdeithasol, rhoi grym i gymunedau ac ehangu gwasanaethau cymdeithasol.

Cyhoeddwyd ar 21 June 2012