Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru’n cyfarfod Heddlu Gwirfoddol Gwent

Heddiw aeth Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, ar ymweliad a Heddlu Gwirfoddol Gwent, tim gwerthfawr o swyddogion gwirfoddol sy’n cefnogi…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw aeth Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, ar ymweliad a Heddlu Gwirfoddol Gwent, tim gwerthfawr o swyddogion gwirfoddol sy’n cefnogi Heddlu Gwent i warchod a chynnig sicrwydd i’r gymuned.

Wrth siarad ar ol y cyfarfod, dywedodd Mr Jones: “Mae’r tim ysbrydoledig o Gwnstabliaid Gwirfoddol yng Ngwent wedi gwneud argraff fawr arna’ i; maen nhw’n rhoi 16 awr o leiaf y mis i weithio ochr yn ochr a’r timau cymdogaeth. Maen nhw’n cyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau hanfodol o ddydd i ddydd ac yn datblygu cyswllt buddiol gyda chymunedau lleol.

“Nid yw’n rol hawdd, ond mae rhoi amser i ddiogelwch yn gwneud byd o wahaniaeth ac yn gwneud y gymuned yn un fwy diogel.  Rydw i wedi mwynhau clywed am y sgiliau a’r hyder newydd y mae’r gwirfoddoli yma wedi’i sbarduno ynddyn nhw, drwy gymryd rhan yn uniongyrchol mewn datrys problemau a gwrthdaro, a gwerthuso digwyddiadau.”

Ychwanegodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent, Jeff Farrar: “Rydyn ni’n croesawu ymweliad Is-ysgrifennydd Gwladol Cymru, sydd wedi cael cyfle heddiw i gyfarfod rhai o’r Swyddogion Gwirfoddol ymroddedig a gweithgar sy’n ein helpu ni.

“Maen nhw’n rhan hynod werthfawr o’n teulu ehangach ni o heddlu ac rydyn ni’n ffodus iawn eu bod nhw’n rhoi cymaint o’u hamser i helpu gyda gwasanaethu pobl Gwent.”

Mae gan y Swyddogion Gwirfoddol yr un iwnifform ac offer a chwnstabliaid yr heddlu ac maent yn cael hyfforddiant yn y gyfraith, mewn cofnodi a chyflwyno tystiolaeth, pwerau arestio, hawliau pobl a ddrwgdybir, hunanamddiffyn a defnydd o rym.

Am ragor o wybodaeth am ddod yn Gwnstabl Gwirfoddol yng Ngwent, ewch i

http://www.gwent.police.uk/careers/specialconstable/how-to-apply/

Cyhoeddwyd ar 20 February 2012