Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru’n cyfarfod Heddlu Gwirfoddol Gwent

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw aeth Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, ar ymweliad a Heddlu Gwirfoddol Gwent, tim gwerthfawr o swyddogion gwirfoddol sy’n cefnogi…

Heddiw aeth Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, ar ymweliad a Heddlu Gwirfoddol Gwent, tim gwerthfawr o swyddogion gwirfoddol sy’n cefnogi Heddlu Gwent i warchod a chynnig sicrwydd i’r gymuned.

Wrth siarad ar ol y cyfarfod, dywedodd Mr Jones: “Mae’r tim ysbrydoledig o Gwnstabliaid Gwirfoddol yng Ngwent wedi gwneud argraff fawr arna’ i; maen nhw’n rhoi 16 awr o leiaf y mis i weithio ochr yn ochr a’r timau cymdogaeth. Maen nhw’n cyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau hanfodol o ddydd i ddydd ac yn datblygu cyswllt buddiol gyda chymunedau lleol.

“Nid yw’n rol hawdd, ond mae rhoi amser i ddiogelwch yn gwneud byd o wahaniaeth ac yn gwneud y gymuned yn un fwy diogel.  Rydw i wedi mwynhau clywed am y sgiliau a’r hyder newydd y mae’r gwirfoddoli yma wedi’i sbarduno ynddyn nhw, drwy gymryd rhan yn uniongyrchol mewn datrys problemau a gwrthdaro, a gwerthuso digwyddiadau.”

Ychwanegodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent, Jeff Farrar: “Rydyn ni’n croesawu ymweliad Is-ysgrifennydd Gwladol Cymru, sydd wedi cael cyfle heddiw i gyfarfod rhai o’r Swyddogion Gwirfoddol ymroddedig a gweithgar sy’n ein helpu ni.

“Maen nhw’n rhan hynod werthfawr o’n teulu ehangach ni o heddlu ac rydyn ni’n ffodus iawn eu bod nhw’n rhoi cymaint o’u hamser i helpu gyda gwasanaethu pobl Gwent.”

Mae gan y Swyddogion Gwirfoddol yr un iwnifform ac offer a chwnstabliaid yr heddlu ac maent yn cael hyfforddiant yn y gyfraith, mewn cofnodi a chyflwyno tystiolaeth, pwerau arestio, hawliau pobl a ddrwgdybir, hunanamddiffyn a defnydd o rym.

Am ragor o wybodaeth am ddod yn Gwnstabl Gwirfoddol yng Ngwent, ewch i

http://www.gwent.police.uk/careers/specialconstable/how-to-apply/