Datganiad i'r wasg

Swyddfa Cymru yn arwain y ffordd o ran arbedion effeithlonrwydd, dywed David Jones

Dywed David Jones Gweinidog Swyddfa Cymru fod Swyddfa Cymru yn arwain drwy esiampl gan sicrhau arbedion effeithlonrwydd sylweddol ar deithio…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Dywed David Jones Gweinidog Swyddfa Cymru fod Swyddfa Cymru yn arwain drwy esiampl gan sicrhau arbedion effeithlonrwydd sylweddol ar deithio ar drenau a lletya mewn gwestai.

Wrth siarad yn ystod sesiwn Cwestiynau am Gymru yn Nhŷ’r Cyffredin, cadarnhaodd Mr Jones fod Swyddfa Cymru yn ystod blwyddyn gyntaf y Llywodraeth Glymblaid wedi llwyddo i haneru costau teithio ar drenau a mwy o’i gymharu a’r llynedd - gan arbed £92,000.  Ychwanegodd hefyd fod contract Llywodraeth newydd ar gyfer trefnu llety mewn gwesty wedi arwain at arbedion o dros £12,500 neu 36%.

Dywedodd Mr Jones:  “Mae’n bwysig bod pob adran o’r llywodraeth yn arwain drwy esiampl wrth i ni fynd i’r afael a’r lefel uchaf erioed o ddiffyg a adawyd i ni.  Pan ffurfiwyd y Llywodraeth y llynedd, aeth Swyddfa Cymru ati ar unwaith i nodi sawl ffordd o leihau costau ac rwy’n falch o allu cadarnhau nifer o arbedion sylweddol heddiw.

“Ar ol cychwyn yn ei swydd, yr Ysgrifennydd Gwladol oedd y cyntaf i wahardd ei hadran rhag teithio yn y dosbarth cyntaf.    Mae hyn wedi arwain at arbediad enfawr o bron i £92,000 ac mae hyn, ynghyd a’r £12,500 a arbedwyd drwy drefnu llety mewn gwestai, yn dangos yn glir bod yr adran yn arwain drwy esiampl.

"”Rydym hefyd wedi haneru nifer y ceir ar gyfer Gweinidogion yn Llundain ac o’r mis hwn ymlaen ni fydd gennym gar yng Nghaerdydd.  A hithau’n gyfnod pan rydym ni fel Llywodraeth wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd, mae’n dangos bod modd sicrhau arbedion enfawr drwy nifer fach o newidiadau i waith beunyddiol adrannau’r Llywodraeth.”

Cyhoeddwyd ar 11 May 2011