Datganiad i'r wasg

Cymru fydd gwir Enillydd Cwpan Ryder, medd Ysgrifennydd Cymru

Nid yw’n gwneud gwahaniaeth p’un ai Colin Montgomerie ynteu Corey Pavin fydd yn codi tlws aur y byd golff ddydd Sul, Cymru fydd gwir enillydd…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Cheryl Gillan ger clwb golff Twenty Ten yn Celtic ManorNid yw’n gwneud gwahaniaeth p’un ai Colin Montgomerie ynteu Corey Pavin fydd yn codi tlws aur y byd golff ddydd Sul, Cymru fydd gwir enillydd Cwpan Ryder 2010 meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, heddiw (dydd Iau, 30 Hydref).

Wrth siarad cyn y seremoni agoriadol swyddogol yng Ngwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd, dywedodd Mrs Gillan bod Cymru’n barod wrth i gynulleidfa deledu o hyd at ddau biliwn o bobl ledled y byd baratoi i wylio’r golff yng Nghasnewydd dros y tridiau nesaf.

Dywedodd Mrs Gillan, a fydd yn mynd i’r twrnamaint yfory (dydd Gwener 1 Hydref): “Dymunaf bob llwyddiant i Monty a’i dim rhagorol, a byddaf yn eu cefnogi’n groch er mwyn iddynt sicrhau buddugoliaeth yn erbyn yr Americaniaid. Ond beth bynnag fo’r canlyniad, Cymru fydd gwir enillydd Cwpan Ryder 2010.

“Cwpan Ryder yw un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf y byd sy’n cael eu dangos ar y teledu, a bydd yn rhoi cyfle nas gwelwyd ei debyg i ni ddangos gerbron y byd bopeth sy’n wych am Gymru, o dwristiaeth a diwylliant i gyfleoedd mewnfuddsoddi. Ar ol naw mlynedd o gynllunio, bydd hwn yn benwythnos i’w gofio i Gymru - ac yn rheswm arall i fod yn falch o fod yn Gymry.”

Bu Mrs Gillan, sy’n chwarae golff ei hun, yn gweithio i Grŵp Rheoli Rhyngwladol Mark McCormack am flynyddoedd lawer, a oedd yn cynrychioli nifer o golffwyr rhyngwladol gorau’r byd ac yn trefnu amryw o brif ddigwyddiadau golff y byd, gan gynnwys Pencampwriaeth ‘Match Play’ y Byd.

Dywedodd: “Rwyf wedi fy mhlesio’n fawr a’r cyfleusterau rhagorol a ddangoswyd i mi gan dim Syr Terry Matthew yng Ngwesty’r Celtic Manor. Mae’r tim wedi gweithio’n ddiflino ar y cwrs campus a’r cyfleusterau penigamp, gan gynnwys y clwb golff gwych Twenty Ten, er mwyn darparu amgylchedd bendigedig i dimau’r Cwpan Ryder gystadlu ynddo a sicrhau bod gan Gymru un o’r cyrchfannau golff gorau yn y byd.

“Boed law neu hindda, rwy’n ffyddiog y bydd Cwpan Ryder 2010 yn un o’r rhai mwyaf cofiadwy erioed, ac yn gadael gwaddol yng Nghymru am flynyddoedd lawer.”

Cyhoeddwyd ar 30 September 2010