World news story

VfL Wolfsburg v Manchester United travel advice

Travel advice for Manchester United fans travelling to Wolfsburg for the VfL Wolfsburg v Manchester United match on Tuesday 8 December 2015