Datganiad i'r wasg

Llywodraeth y DU yn trosglwyddo'r pŵer i osod cyflog athrawon i Fae Caerdydd

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi nifer o newidiadau i Fil Cymru...