Datganiad i'r wasg

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Whitehall

Roedd dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn mynd rhagddynt yn Whitehall heddiw [dydd Mawrth 1 Mawrth] wrth i Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Roedd dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn mynd rhagddynt yn Whitehall heddiw [dydd Mawrth 1 Mawrth] wrth i Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, fynd a chennin pedr i Stryd Downing i’r Prif Weinidog a’i chyd-Weinidogion yn y cabinet fel rhan o ddathliadau Swyddfa Cymru i nodi ein Diwrnod Cenedlaethol.

Roedd baner Cymru yn cyhwfan uwchben Stryd Downing wrth i Mrs Gillan gyrraedd Rhif 10 ar gyfer y cyfarfod Cabinet wythnosol cyn mynd ymlaen i Dŷ’r Cyffredin i roi darlleniad yn y gwasanaeth capel Dydd Gŵyl Dewi blynyddol.

Roedd Tŷ Gwydyr yn llawn cennin pedr diolch i grŵp o bobl ifanc ddewr o Gymru a deithiodd i Whitehall o bob rhan o Dde Cymru fel rhan o drip Dydd Gŵyl Dewi blynyddol a drefnir gan yr elusen canser plant Gymreig LATCH. Cyflwynodd y plant duswau o gennin pedr i addurno cartref Swyddfa Cymru yn Llundain ar y diwrnod arbennig hwn.

Wedyn ymddangosodd Mrs Gillan gerbron y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y gwaith sy’n cael ei wneud yn Swyddfa Cymru.

Meddai:  “Mae Dydd Gŵyl Dewi yn gyfle gwych i Gymry ym mhedwar ban byd ddathlu popeth sy’n wych yng Nghymru.  Mae gennym dreftadaeth a diwylliant cyfoethog ac fel cenedl mae gennym lawer iawn i ymfalchio ynddo.  Fel plentyn roeddem bob amser yn gwisgo’r wisg draddodiadol ac mae heddiw yn gyfle i nifer o blant wneud hynny.  Mae’n braf iawn hefyd gweld ychydig o Gymru yn blodeuo yma yn Whitehall gyda’r cennin pedr hyfryd.  Dymunaf Ddydd Gŵyl Dewi hapus i bawb.”

Published 1 March 2011