Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Gwladol yn croesawu cytundeb rhwng Airbus ac Indonesia a fydd yn rhoi hwb i swyddi

Heddiw (11 Ebrill), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu’r newyddion y bydd swyddi’n cael eu diogelu yn Airbus, Sir …

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw (11 Ebrill), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu’r newyddion y bydd swyddi’n cael eu diogelu yn Airbus, Sir y Fflint yn dilyn cyhoeddiad am gytundeb gwerth £326m i werthu 11 awyren A330 i’r cwmni awyrennau, Garuda. Daeth y cyhoeddiad wrth i’r Prif Weinidog ymweld ag Indonesia.

Meddai Mrs Gillan:

“Mae Airbus yn gyfrannwr mawr at yr economi yn y DU ac rwyf wedi ymweld a’u ffatri ym Mrychdyn sawl tro, felly rwy’n gwybod y bydd hwn yn newyddion i’w groesawu. Mae cytundeb Garuda yn deyrnged i arbenigedd gweithlu Airbus ac mae’n newyddion da i economi Gogledd Cymru a’r DU gyfan.  

“Mae Airbus yn parhau i adeiladu ar eu llwyddiant ac roeddwn i’n ddigon lwcus i fod gyda’r Prif Weinidog pan agorodd eu ffatri newydd yn y Gogledd ym Mrychdyn ychydig fisoedd yn ol, ble bydd yr adenydd ffibr carbon ar gyfer yr A350 newydd yn cael eu gwneud.”

Cyhoeddwyd ar 11 April 2012