Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Gwladol Cymru’n croesawu ffigurau allforio Cymru

Heddiw mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu’r newyddion mai Cymru yw’r unig wlad yn y DU i weld cynnydd mewn allforion yn ystod…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu’r newyddion mai Cymru yw’r unig wlad yn y DU i weld cynnydd mewn allforion yn ystod y chwarter cyntaf.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Mae’r ffigurau allforio diweddaraf ar gyfer Cymru’n dangos bod rhaid i Gymru ddal ati i geisio cyfleoedd i fasnachu dramor, sy’n hanfodol er mwyn adfer yr economi. Fis diwethaf, treuliais bum niwrnod ar ymweliad masnach a De Ddwyrain Asia, i weld sut mae busnesau’r DU yn ffynnu mewn marchnadoedd cystadleuol a newydd. Mae’r Bathdy Brenhinol yn un enghraifft o fusnes yng Nghymru sy’n manteisio i’r eithaf ar ei sylfaen o sgiliau a thalent i hyrwyddo ei nwyddau dramor, ac roeddwn yn hynod falch o weld cytundeb mawr yn cael ei arwyddo rhwng y cwmni yn Llantrisant a Thrysorlys Gwlad Thai. Bum yn dyst hefyd i’r cysylltiadau masnachu pwysig hyn yn ystod fy ymweliad a Champws Rolls Royce Seletar yn Singapore, sy’n cyflenwi mwyafrif yr injans y mae cwmniau awyr masnachol eu hangen, gyda chydrannau allweddol yn dod gan gyflenwyr yng Nghymru.

“Mae’r Llywodraeth yma’n parhau’n ymroddedig i weithio a Llywodraeth Cymru, UKTi, Llysgenhadon a Llysgenadaethau er mwyn sicrhau bod Cymru’n elwa’n llawn o ymdrechion Llywodraeth y DU i gynyddu masnach dramor. Rydym eisoes yn cymryd camau pendant i wella masnach, buddsoddiad ac amodau twf yn yr economi, gan gynnwys lleihau’r baich rheoleiddiol ar fusnesau yn ein Her Biwrocratiaeth, a gostwng Treth Gorfforaeth.

“Mae’n galonogol iawn gweld busnesau Cymru’n gwneud yn dda er gwaetha’r amodau heriol ar hyd a lled Ewrop ac mae’n bwysicach nag erioed bod Cymru’n parhau i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a gynigir gan y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yr haf yma. Byddant yn gosod Cymru a’r DU ar lwyfan byd-eang.”

Published 8 June 2012