Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymweld â rhaglenni sy’n cefnogi pobl ifanc yng Nghaerdydd

Heddiw fe wnaeth Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ymweld a dwy raglen sy’n cael eu cynnal gan yr elusen ieuenctid, Ymddiriedolaeth…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw fe wnaeth Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ymweld a dwy raglen sy’n cael eu cynnal gan yr elusen ieuenctid, Ymddiriedolaeth y Tywysog, yng Nghaerdydd. Mae’r rhaglenni wedi’u hanelu at helpu pobl ifanc rhwng 13 a 30 oed sydd wedi cael trafferthion yn yr ysgol, sydd wedi bod mewn gofal, sy’n ddi-waith yn y tymor hir, neu sydd wedi bod mewn helbul gyda’r gyfraith, i wneud newidiadau a gweddnewid eu bywydau.  

Fe wnaeth Mrs Gillan ymweld yn gyntaf a chanolfan ddringo Boulders yn y ddinas. Yno, bu iddi gyfarfod a phobl ifanc o raglen xl yr elusen, sy’n cefnogi pobl ifanc 14-18 oed sy’n wynebu amrywiaeth o anawsterau yn yr ysgol, ac a allai fod mewn perygl o gael eu gwahardd neu o dangyflawni. Mae’r rhaglen yn helpu pobl ifanc i gyflawni eu nodau mewn amgylchedd anffurfiol lle maent yn gallu ymlacio, gan roi cyfle iddynt fagu hyder a chymhelliant.

Nesaf, aeth i Glwb Pel-droed Dinas Caerdydd i ymweld a rhaglen ‘Get Started with Football’ (sy’n cael ei gynnal mewn partneriaeth a’r clwb), sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc 16-25 oed ddatblygu eu sgiliau drwy chwaraeon ac ennill cymwysterau a phrofiad.

Wrth siarad ar ol yr ymweliadau, dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Roedd yn bleser mawr cael cyfarfod a dau o raglenni gwych Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghaerdydd. Mae’r rhaglenni yn amlwg yn helpu pobl ifanc i ddatblygu, a magu hyder a phrofiad er mwyn gwella eu bywydau. Fe wnaeth cyfarfod a’r rheini a oedd yn cymryd rhan ar y cyrsiau, a siarad a nhw, ddangos i ni pa mor werthfawr yw’r rhaglenni hyn wrth ymgysylltu a phobl ifanc. Fe wnes i wirioneddol fwynhau gweld yn union sut mae’r mentrau hyn yn creu cyfleoedd i helpu pobl ifanc gyflawni eu potensial, ac yn rhoi dyfodol iddynt. Roedd hefyd yn andros o fraint cael ymweld a stadiwm Dinas Caerdydd am y tro cyntaf gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog.”

Published 6 December 2011