Datganiad i'r wasg

Y SECTOR AWYROFOD YNG NGHYMRU YN FFYNNU, MEDDAI CHERYL GILLAN YM MHENCADLYS AIRBUS YN FFRAINC

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Yn ystod ymweliad a phencadlys Airbus yn Ffrainc, bu Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, yn canu clodydd am waith y cwmni. Roedd yr …