Datganiad i'r wasg

Pen-blwydd S4C yn 30 yn garreg filltir bwysig i ddarlledu Cymraeg

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones a Gweinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb wedi llongyfarch S4C heddiw (29 Hydref) wrth i’r sianel…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones a Gweinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb wedi llongyfarch S4C heddiw (29 Hydref) wrth i’r sianel ddathlu 30 mlynedd o ddarlledu Cymraeg o ansawdd uchel.

Dywedodd David Jones , Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Rydyn ni fel Llywodraeth wedi pwysleisio ein hymrwymiad i gael gwasanaeth teledu Cymraeg annibynnol a chryf droeon. Mae’r cytundeb rhwng awdurdod S4C a’r BBC ynghylch dyfodol a chyllid S4C tan 2017 yn rhoi’r sefydlogrwydd a’r sicrwydd sydd eu hangen ar y darlledwr i fynd o nerth i nerth.

“Carwn longyfarch y Prif Weithredwr, Ian Jones, a phob un aelod o staff, sy’n gweithio ag ymroddiad diflino i arddangos talentau a galluoedd diwydiant creadigol Cymru. Pob dymuniad da ar gyfer y 30 mlynedd nesaf a mwy.”

Dywedodd Mr Crabb:

“Mae pen-blwydd S4C yn 30 yn garreg filltir bwysig - nid yn unig i ddarlledu Cymraeg - ond i’r sector darlledu yn ei gyfanrwydd.

“Yn ystod ei hoes mae’r sianel wedi chwarae rhan hollbwysig ym mywydau cynifer o bobl yng Nghymru. Mae wedi ennill llawer o glod yn rhyngwladol, yn fwyaf penodol gwobr teledu fwyaf mawreddog y byd, y Golden Rose d’Or am ei drama boblogaidd Con Passionate.

“Mae cyfraniad y sianel i sector diwydiant creadigol Cymru, i’r economi ac i hybu’r Gymraeg dros y 30 mlynedd diwethaf yn sylweddol iawn.”

Yn ystod yr wythnos o ddathliadau pen-blwydd rhwng 29 Hydref a 2 Tachwedd - bydd gwylwyr yn cael penderfynu pa raglenni a ddangosir ar y sianel. Bydd y rhaglenni mwyaf poblogaidd yn cael eu cyhoeddi’n fyw ar Heno.

Published 1 November 2012