Stori newyddion

Ymateb i’r datganiad ynghylch gorsafoedd gwylwyr y glannau

Mae Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, wedi croesawu cynigion sydd wedi’u diweddaru gan yr Adran Drafnidiaeth (DfT) i gadw gorsafoedd gwylwyr…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, wedi croesawu cynigion sydd wedi’u diweddaru gan yr Adran Drafnidiaeth (DfT) i gadw gorsafoedd gwylwyr y glannau yn Aberdaugleddau a Chaergybi.

Dywedodd Mr Jones: “Rwy’n croesawu’r cynigion moderneiddio sydd wedi’u diweddaru heddiw, sy’n golygu cadw gorsafoedd gwylwyr y glannau yn Aberdaugleddau a Chaergybi.

“Ar ol yr ymgynghoriad a lansiwyd gan yr Adran Drafnidiaeth ym mis Rhagfyr 2010, ynghylch cynigion moderneiddio, mae’r Llywodraeth wedi gwrando’n astud ar bryderon y bobl leol a’r grwpiau sydd a diddordeb ledled Cymru, ac wedi cymryd camau i newid y cynigion yn unol a hynny er mwyn cadw’r ddwy orsaf hynny. 

“Serch hynny, rydyn ni’n gwerthfawrogi y bydd pobl Abertawe’n siomedig oherwydd bod y cynigion sydd wedi’u diweddaru yn cynnig cau’r orsaf sydd yno. Bydd y Llywodraeth yn ystyried unrhyw sylwadau eraill ynghylch cau Abertawe yn ofalus cyn y bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud, ar ol y cyfnod ymgynghori newydd o 12 wythnos.” 

Ychwanegodd Mr Jones: “O’r un ar ddeg o orsafoedd gwylwyr y glannau arfaethedig a fydd ar ol, bydd dwy ohonyn nhw yng Nghymru o hyd. Dyma ffordd synhwyrol ymlaen a bydd yn helpu i ddiogelu ein gwasanaeth gwylwyr y glannau cenedlaethol er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn addas i’r diben yn y dyfodol.”

Published 14 July 2011