Datganiad i'r wasg

Cefnogaeth y sector preifat yn helpu i greu gweithlu medrus ar gyfer Gogledd Cymru

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw (ddydd Iau, 20 Ionawr) bu Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn ymweld a sir y Fflint i weld sut mae cyflogwyr yn y sector preifat…

placeholder

Heddiw (ddydd Iau, 20 Ionawr) bu Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn ymweld a sir y Fflint i weld sut mae cyflogwyr yn y sector preifat yn darparu cefnogaeth ar gyfer sgiliau ac yn creu cyfleoedd gwaith i’r gweithlu lleol.

Ymwelodd Mrs Gillan a’r ffatri injans Toyota yng Nglannau Dyfrdwy - lle dechreuwyd ar y gwaith o gynhyrchu injans hybrid newydd ar gyfer y Toyota Auris y llynedd - a Choleg Glannau Dyfrdwy, sydd a chysylltiadau cryf a Toyota drwy’r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnolegau Gweithgynhyrchu (Semta).

Aeth Ysgrifennydd Cymru ymlaen wedyn i’r Ganolfan Byd Gwaith yn Shotton, lle cyfarfu a chyflogwyr lleol i drafod eu hymarferion recriwtio diweddar yng Ngogledd Cymru.

Trefnwyd yr ymweliad a Toyota gan Graham Hillier, y Rheolwr Materion Cyffredinol, sy’n aelod o Grŵp Cynghori ar Fusnes newydd Swyddfa Cymru sy’n cael ei gadeirio gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Dywedodd Mrs Gillan: “Fel un o brif wneuthurwyr ceir y byd, mae Toyota wedi dangos gwir hyder yn eu gweithlu yng Nglannau Dyfrdwy. Mae eu penderfyniad i adeiladu’r injan hybrid yma wedi bod yn fuddiol iawn i gyflenwyr lleol, i’r gymuned leol ac i Toyota eu hunain, sy’n elwa o’r gweithlu medrus dros ben sydd gan Gymru i’w gynnig.

“Mae’r diwydiant modurol yn dal yn bwysig iawn i economi Cymru a’r DU, felly mae’n wych gweld cysylltiadau’n cael eu meithrin rhwng Toyota a cholegau fel Coleg Glannau Dyfrdwy. Hyd yma, mae Toyota wedi rhoi gwerth dros £100,000 o offer i golegau yng Nghymru, gan gynnwys Toyota Auris newydd sbon yr wythnos diwethaf i Goleg Glannau Dyfrdwy.”

Ychwanegodd Mrs Gillan: “Mae’r cysylltiadau rhwng busnesau a cholegau yn rhoi cyfleoedd gwych i fyfyrwyr ddysgu sgiliau a chael profiad uniongyrchol yn y meysydd o’u dewis, a hefyd yn sicrhau bod busnesau’n cael eu cefnogi gan weithlu lleol hynod fedrus.

Yng Nghanolfan Byd Gwaith Shotton, cyfarfu Mrs Gillan a chynrychiolwyr o Mental Health Care - y darparwr gofal annibynnol mwyaf yng ngogledd Cymru - a’r cwmniau adwerthu mawr, Debenhams a Morrisons - wrth i bob un ohonynt greu swyddi yn ddiweddar ledled gogledd Cymru.

Meddai: “Mae’r Llywodraeth glymblaid yn sylweddoli mai’r sector preifat fydd yn arwain y twf economaidd ac yn creu swyddi yng Nghymru, wrth i’r adferiad barhau.

“Roedd y ffigurau cyflogaeth diweddaraf a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn galonogol, gan ddangos cynnydd yn nifer y bobl mewn gwaith yng Nghymru a lleihad yn y gyfradd anweithgarwch economaidd. Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth a’r Adran Gwaith a Phensiynau i gyfleu’r neges bod gwaith yn talu, a chyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddenu rhagor o fusnesau i Gymru i gynyddu nifer y cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer ein gweithlu parod ac abl.”

Published 20 Ionawr 2011