Datganiad i'r wasg

Gall busnesau Gogledd Cymru chwarae rôl allweddol wrth hybu masnach ac allforio

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, ymunodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, a’r Arglwydd Green, y Gweinidog dros Fasnach a Buddsoddi, ar ymweliad a Gogledd Cymru.…

placeholder

Heddiw, ymunodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, a’r Arglwydd Green, y Gweinidog dros Fasnach a Buddsoddi, ar ymweliad a Gogledd Cymru.  Cyfarfu y Gweinidogion a busnesau er mwyn amlinellu cynlluniau’r Llywodraeth i agor Prydain i fusnes, ac annog cwmniau i hybu masnach ac allforio.

Ar ol cyfarfod staff Airbus, aeth yr Arglwydd Green a Mr Jones i ymweld a labordy modern Nortel Telecoms Comtek yng Nglannau Dyfrdwy, i weld sut mae’r cwmni’n trwsio offer cyfathrebu o’r radd flaenaf._  _Mae’r cwmni hefyd yn cyfrannu at leihau’r miliynau o dunelli o E-wastraff sy’n cael ei daflu i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn.

Yn ddiweddarach, aeth Mr Jones i ymweld a Wrexham Mineral Cables, yr unig wneuthurwr Ceblau wedi’u Hinswleiddio a Mwynau yn y DU, lle bu iddo gwrdd a’r tim rheoli a chael taith dywys o amgylch y cyfleusterau, a oedd yn cynnwys arddangosiad o’r rig profi a ddefnyddir i brofi’r ceblau.

Dywedodd Mr Jones:  “Mae’r Llywodraeth hon wedi ymrwymo i greu cyfleoedd busnes, fel y nodir yn strategaeth Masnach a Buddsoddi y DU ‘Prydain ar agor i fusnes’ a gyhoeddwyd yn ddiweddar.  Wrth i wahanol adrannau’r Llywodraeth weithio gyda’i gilydd, gallwn wireddu ein huchelgais ar gyfer sicrhau twf drwy fasnach a buddsoddi.

“Rydym yn gweithio’n galed i roi sylfaen gadarn a hirdymor i’r economi, drwy sicrhau twf cadarn yn y sector preifat. Rydym wedi cyflwyno nifer o fesurau er mwyn lleihau rheoleiddio biwrocratig a chael gwared ar y rhwystrau sy’n dal busnesau’n ol. Rydym am ddangos bod Cymru yn lle gwych ar gyfer busnesau - gall busnesau megis y rhai y gwnaethom eu gweld heddiw, sef Airbus, Comtek a Wrexham Mineral Cables, oll chwarae rol allweddol wrth ein helpu i lwyddo yn hyn o beth.”

Meddai’r Arglwydd Green:  “Mae hybu masnach a buddsoddi wrth galon strategaeth y Llywodraeth ar gyfer sicrhau twf hirdymor cynaliadwy ledled y DU. Mae gan gwmniau megis Airbus a Comtek rol enfawr i’w chwarae yn yr her genedlaethol hon ac, fel yr wyf wedi’i weld heddiw, maent yn enghraifft o’r dulliau arloesol y dylid eu defnyddio ar hyd a lled y wlad.”

Nodiadau

Gellir gweld copi llawn o strategaeth ‘Prydain ar agor i fusnes’ Masnach a Buddsoddi y DU yn:
http://www.ukti.gov.uk/uktihome/aboutukti/aimsobjectives/corporatestrategy.html

Published 8 Mehefin 2011