Datganiad i'r wasg

Tîm Gweinidogion newydd yn ymweld â Gogledd Cymru

Roedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan ar ei hymweliad cyntaf a Gogledd Cymru i weld y datblygiadau diweddaraf yn OpTIC Glyndwr yn Llanelwy…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Roedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan ar ei hymweliad cyntaf a Gogledd Cymru i weld y datblygiadau diweddaraf yn OpTIC Glyndwr yn Llanelwy ac i glywed sut y mae Undeb Credyd Clwyd Coast yn y Rhyl yn helpu pobl leol i reoli’u harian.Yn gwmni i Mrs Gillan roedd y Gweinidog yn Swyddfa Cymru David Jones sy’n AS dros Orllewin Clwyd. Yn ystod eu hymweliad a’r Technium cafodd yr Ysgrifennydd Gwladol a’r Gweinidog eu tywys o amgylch labordai ymchwil ESO a gwelsant y technolegau optegol ac electronig diweddaraf yn cael eu datblygu ar y safle.

Yn dilyn eu hymweliad a Technium aeth y Gweinidogion ymlaen i ymweld ag Undeb Credyd Clwyd Coast lle cawsant gyfarfod a gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn yr Undeb Credyd a chlywed am y modd maent yn helpu pobl i gael mynediad at gyfleusterau bancio a chyllid priodol.

Yn dilyn yr ymweliad, dywedodd Mrs Gillan: “Ar fy ymweliad swyddogol cyntaf i Ogledd Cymru fel Ysgrifennydd Cymru, wythnos ar ol dechrau’r swydd, roeddwn yn falch dros ben o allu ymweld a chanolfan mor ragorol ag OpTIC Glyndwr, sydd wedi dod yn arweinydd byd mewn technoleg optegol fodern. 

“Mae’r cyfleuster hwn sydd o’r radd flaenaf, yn Llanelwy yn mynd a Gogledd Cymru a’r DU i flaen y chwyldro technolegol mewn arloesedd optegol.

“Mae disgwyl i’r prosiect a welais heddiw, i helpu i greu telesgop mwya’r byd, gynhyrchu £60m i economi Gogledd Cymru ac mae’n creu’r union fath o swyddi cyflogau da, o ansawdd y mae arnom eu hangen ar gyfer yr economi flaengar newydd yng Nghymru. Mae hefyd yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni gyda phrifysgolion mewn partneriaeth a’r sector preifat.

“Roeddwn hefyd yn falch iawn o allu dychwelyd i Undeb Credyd Clwyd Coast yn y Rhyl sy’n parhau i wneud cymaint o argraff arnaf. Mae ymroddiad a gwaith caled y rheolwr Terry Wickenden a’r cadeirydd John Killian, ynghyd a’u tim o dros 70 o wirfoddolwyr, wedi gwneud yr undeb credyd hwn yn un o’r rhai mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Gyda dros 1,000 o gynilwyr ifanc ar ei lyfrau, mae’r undeb credyd hefyd yn addysgu i’r genhedlaeth iau yng Ngogledd Cymru ddoethineb cynilo.”

Published 19 May 2010