Datganiad i'r wasg

Wythnos Genedlaethol Prentisiaid: Ysgrifennydd Cymru yn llongyfarch prentisiaid Swyddfa Cymru

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi cyflwyno tystysgrifau NVQ Lefel 2 mewn Busnes a Gweinyddiaeth i brentisiaid Swyddfa Cymru …

placeholder

Mae David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi cyflwyno tystysgrifau NVQ Lefel 2 mewn Busnes a Gweinyddiaeth i brentisiaid Swyddfa Cymru heddiw, 12 Mawrth 2013.

Yn yr un modd a nifer o fusnesau ac adrannau eraill yn y llywodraeth mae Swyddfa Cymru wedi ymrwymo i’r rhaglen prentisiaethau.

Cafodd ein prentisiaid Minhaj Miah, 18, o Tower Hamlets a Paul Fonceca, 22, o Penge, De Llundain eu cyflogi ar ddiwedd 2011. Ers hynny maent wedi gweithio mewn Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol y naill a’r llall, a nawr eu bod wedi ennill eu NVQ Lefel 2, maent yn gweithio tuag at eu tystysgrif Lefel 3.

Dywedodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Rwyf yn gefnogol iawn i’r rhaglen prentisiaethau sydd gennym ar waith yn Swyddfa Cymru. Ni yw un o adrannau lleiaf y llywodraeth, serch hynny rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd gwaith gwych.

“Drwy’r rhaglen rydym wedi gallu cynnig sylfaen gadarn i Paul a Minhaj ar gyfer y dyfodol ac mae’n bleser gennyf gyflwyno eu tystysgrifau NVQ Lefel 2 iddynt. Gwn eu bod wedi gweithio’n galed iawn i ennill y rhain.”

Published 12 Mawrth 2013