Datganiad i'r wasg

Gweinidog yn ymweld â Phontypridd i nodi buddsoddiad rheilffyrdd Cymoedd y De: ‘hwb gwych i Gymoedd y De yn ogystal â busnesau’r ardal’

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Bu David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, yn Hyfforddiant Tudful ym Mhontypridd heddiw i nodi cynlluniau Llywodraeth y DU i drydaneiddio rheilffyrdd…