Datganiad i'r wasg

Isafswm cyflog yn hwb i 60,000 o weithwyr Cymru, medd Ysgrifennydd Cymru

Heddiw [19eg Mawrth 2012] mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu’r cynnydd yng nghyfradd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw [19eg Mawrth 2012] mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu’r cynnydd yng nghyfradd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a ddaeth i rym o ganlyniad i argymhellion y Comisiwn Cyflogau Isel.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru fod y comisiwn wedi taro cydbwysedd anodd rhwng darparu cyflogau teg, a pheidio a rhoi gormod o faich ar fusnesau Cymru.

Mae’r Llywodraeth wedi cymeradwyo cyfradd newydd o £6.19, a fydd o fudd i 1.1 miliwn o weithwyr sy’n cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol; mae tua 60,000 o’r rheini yng Nghymru. 

Dywedodd Mrs Gillan: ‘Mae’n iawn fod argymhellion y Comisiwn Cyflogau Isel wedi cael eu hystyried. Mae’r Llywodraeth Glymblaid yn credu y dylid rhoi mwy o gefnogaeth i bobl sydd ar incwm isel i ganolig ac yn ogystal a darparu cymhelliant i weithio, mae’r cyhoeddiad hwn hefyd yn cynnig amddiffyniad pwysig i weithwyr sydd ar gyflogau isel.

“Mae gan Gymru ei sialensiau ei hun yn ystod y cyfnod adferiad economaidd, ac mae’n hanfodol bod y cynnydd yn yr isafswm cyflog cenedlaethol yn cydbwyso’r angen i ddarparu cyflog teg, heb roi baich gormodol ar fusnesau.Mae’n hanfodol fod busnesau Cymru yn cael y cyfle i dyfu - yn enwedig yn y sector preifat ac mae hwn yn gam teg ymlaen, sydd i’w groesawu.”

Nodiadau i olygyddion:

1. Mae’r Comisiwn Cyflogau Isel yn gwneud argymhellion i’r Llywodraeth yn ei adroddiad blynyddol. Mae’r Llywodraeth wedi derbyn yr argymhellion canlynol:

  • bod y gyfradd i oedolion yn cael ei chynyddu 11 ceiniog i £6.19 yr awr o 1 Hydref 2012 ymlaen
  • Cyfradd Datblygu Ieuenctid o £4.98 yr awr a Chyfradd 16-17 Oed o £3.68 yr awr o 1 Hydref 2012 ymlaen
  • bod y Gyfradd Prentisiaeth yn cael ei chynyddu 5 ceiniog i £2.65 yr awr o 1 Hydref 2012 ymlaen
  • bod 9 ceiniog ychwanegol yn cael ei rhoi (i £4.82 y dydd o 1 Hydref 2012 ymlaen) pan fydd costau llety yn cael eu gosod yn erbyn cyflog 

2. Bydd y cynnydd a gyhoeddwyd hyd yma o fudd i 25 miliwn o unigolion, a bydd 1.1 miliwn o unigolion sydd ar incwm isel mewn sefyllfa well o safbwynt treth o fis Ebrill 2012. Bydd trethdalwyr cyfradd sylfaenol yn ennill £210 yr flwyddyn mewn termau real yn 2012-13 o ganlyniad i hyn.

Published 19 March 2012