Stori newyddion

‘Llangollen yn ychwanegu ei hud ei hun at ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon y DU yn 2012’ – Y Gweinidog David Jones

Heddiw [5ed Gorffennaf], yn ystod ei ymweliad a’r ŵyl, mae’r Gweinidog yn Swyddfa Cymru, David Jones, wedi canmol llwyddiant Eisteddfod Ryngwladol…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

David-Jones-Langollen2-480x360

Heddiw [5ed Gorffennaf], yn ystod ei ymweliad a’r ŵyl, mae’r Gweinidog yn Swyddfa Cymru, David Jones, wedi canmol llwyddiant Eisteddfod Ryngwladol Llangollen eleni. Roedd Mr Jones yn yr Eisteddfod i gyfarfod y Cadeirydd, Phil Davies, a’r trefnyddion, sy’n gwneud yr Eisteddfod yn llwyddiant blynyddol. Aeth ymlaen wedyn i ymweld ag Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, Hugh Evans, a nifer o arddangoswyr, gan gynnwys Soroptimist Rhyngwladol, Lions International a Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru. Hefyd dangosodd y Gweinidog ei gefnogaeth i ymgyrch Soroptimist Rhyngwladol i godi arian ar gyfer ‘Mary’s Meals’ a’r Mudiad Rhyngwladol i Hybu Iechyd Mamau a Phlant yn Gambia, MCAI.

Hefyd croesawodd y Gweinidog Lywydd Rhyngwladol newydd y Rotari ar gyfer Prydain ac Iwerddon, John Minhinnick, i’r Eisteddfod, ar ei ymweliad cyntaf a’r ŵyl, cyn clywed am ymdrechion y sefydliad i helpu i ddileu polio ym mhob cwr o’r byd, drwy’r prosiect ‘Polio Plus’.

**Dywedodd Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones: **“Mae’r digwyddiad eleni’n tanlinellu’r rol bwysig sydd gan Eisteddfod Llangollen i’w chwarae mewn dod a phobl a llefydd at ei gilydd er mwyn dathlu treftadaeth ddiwylliannol y gwahanol wledydd. Mae hyn yn hynod bwysig yr haf yma, yn dilyn dathliadau’r Jiwbili Diemwnt a’r Gemau Olympaidd sydd ar y gorwel, gyda phob un o wledydd y DU yn hoelio sylw’r byd i gyd.

“Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn ychwanegu ei hud unigryw ei hun at flwyddyn arbennig iawn o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol ledled y DU, gan roi cyfle i’r ymwelwyr weld traddodiadau hanesyddol ac artistig cyfoethog Cymru, yn ogystal a chael cyfle i brofi traddodiadau gwledydd eraill.”

Published 5 July 2012