Datganiad i'r wasg

Ystadegau’r Farchnad Lafur yn dangos bod gwir angen twf, medd Cheryl Gillan

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, fod Ystadegau’r Farchnad Lafur heddiw [17eg Awst 2011] yn dangos bod gwir angen twf yng Nghymru.…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, fod Ystadegau’r Farchnad Lafur heddiw [17eg Awst 2011] yn dangos bod gwir angen twf yng Nghymru.

Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod lefelau cyflogaeth a lefelau diweithdra yng Nghymru wedi disgyn. Roedd cyfraddau a lefelau anweithgarwch economaidd wedi disgyn, yn ogystal a chyfraddau a lefelau cyflogaeth.  

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae ystadegau heddiw yn siomedig i Gymru. Nid ydym yn llaesu ein dwylo am y dasg sydd yn ein hwynebu ac rydym wedi bod yn delio a hinsawdd economaidd ddyrys dros ben.

“Er gwaethaf arwyddion calonogol dros y misoedd diwethaf, mae ystadegau heddiw yn dangos bod gwir angen twf yn y sector preifat yng Nghymru. Mae hefyd yn dangos pa mor bwysig yw hi ein bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i ddenu mwy o fuddsoddiad a chyfleoedd i fusnesau yn y wlad hon ac yn rhyngwladol.

“Gyda’r cyhoeddiad heddiw ynghylch rhagor o Barthau Menter gan gynnwys un yn Henffordd a pharth a gyhoeddwyd eisoes ar gyfer Bryste, mae gwir angen manteision tebyg i fusnesau y mae arnynt eisiau buddsoddi yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at weithio’n adeiladol gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu’r rhain.”

Nodiadau i Olygyddion:

1.)   Mae rhagor o wybodaeth am Ystadegau’r Farchnad Lafur ar gael yma

2.)   Mae rhagor o wybodaeth am y Parthau Menter a gyhoeddwyd heddiw ar gael  yma

Published 17 August 2011