Stori newyddion

Bydd strategaeth y Llywodraeth i gefnogi twf busnes yn arwain adferiad economaidd ledled Cymru, yn ôl Cheryl Gillan

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Bydd Papur Gwyn newydd y Llywodraeth ar Fasnach a Buddsoddi a gyhoeddwyd heddiw yn helpu i gefnogi busnesau ledled Cymru a gweddill y DU, yn…

Bydd Papur Gwyn newydd y Llywodraeth ar Fasnach a Buddsoddi a gyhoeddwyd heddiw yn helpu i gefnogi busnesau ledled Cymru a gweddill y DU, yn enwedig cwmniau bach a chanolig, i fod yn fwy agored ac i arwain adferiad economaidd y DU, yn ol Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan.

Roedd Mrs Gillan yn siarad cyn ei phrif araith gerbron Ffederasiwn Busnesau Bach yng Nghaerdydd heddiw, a chroesawodd y strategaeth sy’n datgan sut y gall masnach a buddsoddi arwain adferiad economaidd yn y DU fel rhan hollbwysig o’i gynllun ar gyfer twf. Rhoddir pwyslais penodol ar gefnogi cwmniau bach a chanolig i ehangu ac allforio.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae’r Llywodraeth yn gwneud popeth o fewn ei gallu i roi masnach a buddsoddi wrth wraidd ei chynlluniau ar gyfer twf economaidd, wrth i ni ailadeiladu ein heconomi. Os yw busnesau am dyfu, mae’n hollbwysig bod cwmniau bach a chanolig yn cael y gefnogaeth a’r anogaeth y mae eu hangen arnynt i fasnachu’n rhyngwladol a chystadlu’n fwy effeithiol am gyfleoedd allforio. 

“Mae gan Gymru eisoes enw da am fuddsoddi, ond mae angen i ni ddarparu’r amodau ar gyfer mwy o dwf yn y sector preifat - dyna fydd y Papur Gwyn hwn yn helpu i’w gyflawni. Ni all yr economi dyfu mewn gwacter ac ni all Cymru ffynnu drwy fod yn fewnblyg. Yn hytrach, mae angen i ni edrych tuag allan er mwyn manteisio ar gyfleoedd yn y farchnad fyd-eang.  Busnesau bach a rhai sy’n tyfu fydd ein ffynhonnell bwysicaf o ran creu swyddi newydd ac rydym yn benderfynol o fynd i’r afael a’r rhwystrau sy’n eu hwynebu.”  

Bydd y Papur Gwyn hefyd yn cydnabod pwysigrwydd twf cynaliadwy ar gyfer marchnadoedd newydd, gan allougi gwledydd datblygol i sefydlu twf drwy fasnach a buddsoddi. 

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae’n hollbwysig ein bod yn cael gwared ar y rhwystrau sy’n wynebu masnach rydd, er mwyn galluogi’r rheini mewn gwledydd datblygol i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd masnachu, gan greu economi gynaliadwy a hyrwyddo integreiddio rhanbarthol.” 

Gallwch weld copi llawn o Bapur Gwyn y Llywodraeth ar Fasnach a Buddsoddi yn:

http://www.bis.gov.uk/policies/trade-policy-unit