Stori newyddion

Cynlluniau’r Llywodraeth yn sicrhau dyfodol cadarn ar gyfer swyddfeydd post yng Nghymru, dywed David Jones

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Bydd cyhoeddi datganiad Polisi’r Llywodraeth ar Swyddfeydd Post yn sicrhau dyfodol cadarn a sefydlog ar gyfer y rhwydwaith ledled Cymru a gweddill…

Bydd cyhoeddi datganiad Polisi’r Llywodraeth ar Swyddfeydd Post yn sicrhau dyfodol cadarn a sefydlog ar gyfer y rhwydwaith ledled Cymru a gweddill y DU, yn ol David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru heddiw.

Bu tasglu Swyddfa Cymru ar economi cefn gwlad yn edrych yn ddiweddar ar beth allai’r Llywodraeth glymblaid ei wneud i helpu cymunedau a busnesau gwledig, a thynnwyd sylw at y dirywiad yn nifer y swyddfeydd post a’u pwysigrwydd i gymunedau lleol.

Wrth groesawu’r datganiad, dywedodd Mr Jones:  “Mae swyddfeydd post yn chwarae rol unigryw a gwerthfawr mewn cymunedau ym mhob cwr o’r wlad ac roedd hyn yn amlwg yn yr ymatebion a gefais fel rhan o brosiect ein tasglu.  Mae Cytundeb y Glymblaid wedi nodi’n glir ein hymrwymiad i sicrhau rhwydwaith cynaliadwy ac mae datganiad heddiw yn nodi sut byddwn yn cyflawni hynny.   Bydd y £1.34 biliwn ar gyfer y rhwydwaith yn sicrhau na fydd rhagor o swyddfeydd yn cau a bydd yn cynnal maint presennol y rhwydwaith sydd ag oddeutu 11,500 o ganghennau.

“Bydd ein cynlluniau ar gyfer gwneud Swyddfa’r Post yn fenter gydfuddiannol  yn rhoi grym i’r rheini sy’n adnabod Swyddfa’r Post orau - yr is-bostfeistri, y gweithwyr a’r gymuned.   Yng Nghymru, mae gennym enghreifftiau eisoes o gymunedau lleol yn ailagor swyddfeydd post, megis yr un yn Nhrefeglwys ger y Drenewydd, a bydd y cynlluniau ar gyfer sefydlu menter gydfuddiannol yn cryfhau rol y cymunedau ymhellach wrth gynnal a datblygu rhwydwaith Swyddfa’r Post.   Mae’r datblygiadau hyn yn ymgorffori ysbryd y Gymdeithas Fawr ac maent yn enghreifftiau parod o’r hyn y gall cymunedau lleol ei gyflawni drostyn nhw eu hunain o gael yr adnoddau a’r gefnogaeth briodol gan y Llywodraeth.

 ”Mae datganiad heddiw yn dangos bod y Llywodraeth yn cydnabod pwysigrwydd swyddfeydd post ar gyfer dyfodol cymunedau gwledig a threfol fel ei gilydd.   Bydd ein cynlluniau ar gyfer y rhwydwaith yn sicrhau bod swyddfeydd post yn parhau i fod yn asedau economaidd a chymdeithasol gwerthfawr i’n cymunedau a’n busnesau.”

Mae Datganiad Polisi Swyddfa’r Post yn nodi amrywiaeth o ymrwymiadau gan gynnwys:

  • £1.34biliwn dros y pedair blynedd nesaf i foderneiddio’r rhwydwaith a diogelu ei ddyfodol;
  • Dim rhaglen cau swyddfeydd post;
  • Creu cyfle ar gyfer cyd-berchenogi swyddfa’r post;
  • Cefnogi datblygu gwasanaethau ariannol personol fforddiadwy a hygyrch sydd gael drwy Swyddfa’r Post;
  • Galluogi Swyddfa’r Post i fod yn ffenestr flaen ddilys ar gyfer gwasanaethau lleol a chenedlaethol y Llywodraeth.