Datganiad i'r wasg

Yr Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd yn dathlu Llwyddiant byd-eang Cig Oen Cymru

Cyhoeddodd Michael Gove, yr Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd heddiw (dydd Llun 24 Gorffennaf) fod yr archwaeth byd-eang am gig oen Cymru yn fwy nag erioed, gydag allforion - sy’n cyfrif am draean o holl allforion bwyd a diod Cymru - yn cyrraedd £110 miliwn y llynedd.