Stori newyddion

David Jones yn croesawu’r gwasgu ar alcohol rhad

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Croesawodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, y cynlluniau i wasgu ar argaeledd alcohol rhad a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth 18 Ionawr) …

Croesawodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, y cynlluniau i wasgu ar argaeledd alcohol rhad a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth 18 Ionawr) gan y Swyddfa Gartref.

Dan y cynlluniau newydd, bydd adwerthwyr yn cael eu gwahardd rhag gwerthu alcohol o dan gyfradd y doll + TAW…

Dywedodd Mr Jones:  “Dyma’r cam pwysig cyntaf  at gyflawni ymrwymiad y Llywodraeth i wahardd gwerthu alcohol o dan y pris cost.   Rydym yn gwybod bod pryder cynyddol ynglŷn ag argaeledd alcohol rhad a bod cysylltiad clir rhwng alcohol a throsedd ac anrhefn, a dyna pam rydym yn gweithredu i fynd i’r afael a’r mater dyrys hwn.

“Gall rheoli prisiau leihau troseddau treisgar sy’n gysylltiedig ag alcohol, ac mae’r cynlluniau a gyhoeddwyd heddiw yn anfon neges glir i adwerthwyr a’r cyhoedd bod y Llywodraeth yn cymryd y mater hwn o ddifrif.   Yn bwysicach, baich cyfyngedig fydd  gan y cynlluniau hyn  ar fusnes, a gellid  ei gyflawni ar gost isel i’r trethdalwr.   Mae gwerthu alcohol rhad yn arwain at risg uwch o niwed i iechyd a throsedd sy’n gysylltiedig ag alcohol, a dim ond iawn yw ein bod yn mynd i’r afael a’r achosion gwaethaf o ddisgowntio trwm.”

Bydd y mesurau yn rhwystro adwerthwyr rhag gwerthu potel litr o vodka (37 y cant abv) am lai na £10.71 a can 440ml o lager (4.2y cant abv) am lai na £0.38p.

Nodiadau

Gallwch ddod o hyd i adolygiad prisio ac ymchwil cysylltiol y Llywodraeth yn  http://www.homeoffice.gov.uk/drugs/alcohol/alcohol-pricing.