Datganiad i'r wasg

David Jones Yn Cwrdd â Dirprwyaeth O Rwsia I Drafod Llwyddiant Yr Iaith Gymraeg

Mae David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wedi cwrdd a dirprwyaeth o Rwsia ar eu hymweliad tri diwrnod a’r DU i drafod profiad Cymru o hyrwyddo…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wedi cwrdd a dirprwyaeth o Rwsia ar eu hymweliad tri diwrnod a’r DU i drafod profiad Cymru o hyrwyddo a datblygu sut defnyddir ieithoedd lleiafrifol.

Roedd y ddirprwyaeth o Rwsia yn cynnwys cynrychiolwyr o Weinyddiaeth Datblygu Rhanbarthol Rwsia, talaith Duma, sefydliadau ymchwil ac aelodau staff Cyngor Ewrop, a chawsant gyfle i gwrdd a’r Gweinidog a’r Gweinidog cyfatebol yn yr Alban yn Swyddfa’r Alban yn Llundain.   Nod yr ymweliad a’r DU yw gwella eu gwybodaeth am weithredu Siarter Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol Ewrop yn y DU.

Ac yntau’n siarad ar ol y cyfarfod, dywedodd Mr Jones:  “Roedd y cyfarfod yn gyfle da i esbonio i’r ymwelwyr o Rwsia faint yn fwy mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio mewn bywyd bob dydd dros y blynyddoedd diweddar a sut mae Deddf yr Iaith Gymraeg a mentrau megis sefydlu S4C wedi cefnogi hyn.   Mae’r ddau beth wedi gwneud cymaint i sicrhau bod y Gymraeg yn iaith fyw sy’n cael ei defnyddio bob dydd ledled Cymru.

“Mae’r iaith Gymraeg yn chwarae rol bwysig yn niwylliant Cymru ac rwy’n siŵr y bydd y ddirprwyaeth o Rwsia yn dychwelyd adref wedi’u cyfoethogi gan ein profiadau yma yng Nghymru.”

Cyhoeddwyd ar 9 November 2010