Datganiad i'r wasg

David Jones yn trafod pryderon ffermwyr yn Aberystwyth

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Roedd Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, yn Aberystwyth heddiw [dydd Iau 3 Chwefror] i drafod y materion sy’n effeithio ar ardaloedd gwledig…

Roedd Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, yn Aberystwyth heddiw [dydd Iau 3 Chwefror] i drafod y materion sy’n effeithio ar ardaloedd gwledig yng nghyfarfod Pwyllgor Seneddol a Defnydd Tir Undeb Amaethwyr Cymru.

Gwrandawodd Mr Jones ar bryderon aelodau’r pwyllgor ac amlinellodd yr hyn mae’r Llywodraeth glymblaid yn ei wneud i helpu cymunedau gwledig ledled Cymru a’r DU.

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Mr Jones:  “Mae’r economi wledig yn hollbwysig i Gymru.  Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae cymunedau gwledig ledled Cymru wedi teimlo effaith yr amgylchiadau economaidd anodd.  Dyna pam ei bod yn hollbwysig bod y Llywodraeth yn gwrando ar y materion sy’n eu hwynebu er mwyn i ni ystyried y ffyrdd gorau o’u helpu.  Roeddwn yn falch iawn o gael gwahoddiad i ddod i’r pwyllgor heddiw, ac mae’n sicr wedi rhoi darlun cliriach i mi o rai o’r materion sy’n peri pryder i’r sector.

“Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae tasglu Swyddfa Cymru wedi bod yn casglu safbwyntiau ac awgrymiadau ar y materion amrywiol a allai achosi rhwystrau i gymunedau gwledig ledled Cymru, a pha bolisiau y gallai’r Llywodraeth glymblaid ystyried eu rhoi ar waith er mwyn mynd i’r afael a’r rhain.  Roedd trafodaethau heddiw yn hynod o ddefnyddiol a byddant yn cael eu rhoi i’r tasglu a fydd yn cyflwyno adroddiad arnynt yn ystod y misoedd nesaf.”