Datganiad i'r wasg

Y Cyngor yn meithrin ymdeimlad o fenter yn Sir Fynwy meddai Gweinidog Swyddfa Cymru

Mae David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wedi canmol awdurdod lleol yng Nghymru am ddod a busnesau at ei gilydd yn ei ardal. Roedd Mr Jones…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wedi canmol awdurdod lleol yng Nghymru am ddod a busnesau at ei gilydd yn ei ardal.

Roedd Mr Jones yn siarad yn lansiad wythnos ‘Back2Business’ yng Nghae Ras Cas-Gwent, digwyddiad wedi’i drefnu gan Gyngor Sir Fynwy i gefnogi datblygiad busnesau a chyfleoedd buddsoddi ledled y sir. 

Dywedodd Mr Jones:  “Mae wythnos Back2Business yn ddigwyddiad arloesol sy’n dangos yr hyn sydd gan Sir Fynwy i’w gynnig yng nghyswllt arbenigedd, cymorth i fusnesau a gweithlu medrus o safon uchel.  Mae Sir Fynwy i’w llongyfarch am weithredu fel catalydd ar gyfer datblygu economaidd yn y rhan bwysig hon o Gymru sydd mewn lleoliad strategol arbennig.   

“Mae’r Llywodraeth yn ymdrechu i ysgogi twf yn y sector preifat er mwyn sicrhau adfywiad economaidd drwy lai o reoleiddio, cymorth i fusnesau a system drethu ffafriol.  

“Busnesau bach yw asgwrn cefn yr economi yng Nghymru ac mae angen i ni sicrhau bod yr amodau cywir ar gyfer eu twf yn eu lle er mwyn iddynt wireddu eu potensial yn llawn.  

“Pleser o’r mwyaf i mi yw gweld Cyngor Sir Fynwy yn datblygu’r agenda hon yn lleol.”

Nodiadau i Olygyddion:

1.)    Mae’r Llywodraeth wedi rhoi nifer o fesurau ariannol ar waith i helpu busnesau ehangu a thyfu, gan gynnwys gostyngiad o 2% yn y dreth gorfforaeth, ymestyn y cyfyngiad ar oes enillion sy’n gymwys i gael Rhyddhad Entrepreneuriaid, o £5 miliwn i £10 miliwn a diwygio’r cynllun credydau treth Ymchwil a Datblygu, gyda’r gyfradd ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig eu maint yn cynyddu i 200% o fis Ebrill 2011 ymlaen ac i 225% o fis Ebrill 2012 ymlaen.

 2) Mae’r strategaeth ‘Prydain ar agor i Fusnes’ yn dangos sut y bydd Masnach a Buddsoddi y DU a phartneriaid eraill yn meithrin cysylltiadau strategol a llunwyr penderfyniadau ym maes cyfalaf menter, yn atgyfnerthu’r cysylltiadau rhwng clystyrau technoleg tramor ac yn gweithio gyda phartneriaid cyflenwi, megis y Bwrdd Strategaeth Technoleg, er mwyn ysgogi diddordeb a dangos bod y DU yn lle gwych i leoli busnes. Gellir gweld strategaeth ‘Prydain ar agor i Fusnes’ yma:

3.)    I gael rhagor o wybodaeth am wythnos Back2Business, cliciwch yma.

Published 6 June 2011