Stori newyddion

Budd Gemau Olympaidd 2012 i’r Busnes Adeiladu

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan wedi croesawu’r adroddiad a gyhoeddwyd ddoe gan yr Ysgrifennydd Diwylliant Jeremy Hunt. Ynddo mae…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan wedi croesawu’r adroddiad a gyhoeddwyd ddoe gan yr Ysgrifennydd Diwylliant Jeremy Hunt. Ynddo mae’n gofyn i gadeirydd Awdurdod Gweithredu’r Gemau Olympaidd, Syr John Armitt, lunio cynllun gweithredu i rannu’r gwersi a ddaw yn sgil rhaglen adeiladu’r Parc Olympaidd, sy’n dilyn yr amserlen ac o fewn y gyllideb.

Mae cwmniau o Gymru wedi llwyddo i ennill contractau busnes mawr gan Awdurdod Gweithredu’r Gemau Olympaidd, a hynny ar gyfer amrywiol brosiectau dylunio ac adeiladu ar gyfer y gemau. Yn yr adroddiad hwn, ystyrir bod prosiect y Parc Olympaidd yn dempled ar gyfer cyflawni prosiectau adeiladu mawr a rhannu gwersi llwyddiant i gefnogi busnesau o Brydain i ennill mwy o gontractau proffidiol yma a thramor.

Dywedodd Mrs Gillan: “Rwy’n meddwl y bydd yr adroddiad hwn yn bwysig i fusnesau ledled y DU. Mae dysgu a rhannu profiadau pwysig a ddaw yn sgil adeiladu safleoedd Olympaidd yn rhan o waddol economaidd hirdymor 2012 a bydd yn helpu i greu rhagor o gyfleoedd i’w datblygu a’u meithrin ym mhob cwr o’r byd.”

Published 16 February 2012