Datganiad i'r wasg

Ni fydd y Mesur Diwygio Cyfansoddiadol yn rhoi mwy o Rym i’r Cynulliad Cenedlaethol, meddai David Jones

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Yn ol David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, ar ol ail-lunio etholaethau seneddol i’w gwneud yn decach, bydd gan Gymru lais cryf o hyd yn San…

placeholder

Yn ol David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, ar ol ail-lunio etholaethau seneddol i’w gwneud yn decach, bydd gan Gymru lais cryf o hyd yn San Steffan a bydd ganddi’r un lefel o gynrychiolaeth a llefydd eraill yn y DU.

Wrth siarad yn ystod y Sesiwn Cwestiynau i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, meddai Mr Jones y byddai cynlluniau diwygio cyfansoddiadol arfaethedig y Llywodraeth yn sicrhau cydraddoldeb a thegwch ar draws y Deyrnas Unedig gan sicrhau nad yw un bleidlais yn werth mwy nag un arall mewn rhan arall o’r wlad.

Meddai: “Bydd gan bobl Cymru yr un lefel o gynrychiolaeth yn San Steffan ag unrhyw le arall yn y Deyrnas Unedig a bydd gan Gymru lais cryf o hyd yn San Steffan drwy eu Haelodau Seneddol.

“Nid yw’r ffaith y bydd llai o Aelodau Seneddol yng Nghymru’n golygu y bydd y Cynulliad Cenedlaethol rywsut neu’i gilydd yn cael fwy o rymoedd. Ni fydd y Mesur System Bleidleisio Seneddol a’r Etholaethau yn effeithio ar rymoedd y Cynulliad mewn unrhyw ffordd a byddant yn aros yr un fath, fel y nodir yn glir dan Atodlen 5 Deddf Llywodraeth Cymru 2006.”

Roedd Mr Jones am ymuno a Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, a Mark Haper, y Gweinidog dros Ddiwygio Cyfansoddiadol, yn nes ymlaen y prynhawn yma i gyfarfod a grŵp trawsbleidiol o ASau Cymru i drafod goblygiadau’r Mesur yng Nghymru.

Published 8 Medi 2010