Datganiad i'r wasg

Llywodraeth y DU yn llofnodi cytundeb pwysig ar gyfer Canolfan y Llywodraeth yng Nghaerdydd

Mae Llywodraeth y DU wedi dangos ei hymrwymiad heddiw i sicrhau twf ledled y DU drwy lofnodi prydles 25 mlynedd yn natblygiad Sgwâr Canolog, Caerdydd.