Stori newyddion

Cheryl Gillan yn croesawu ceisiadau yng Nghymru am Statws Treftadaeth y Byd

Yn ol Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, byddai Merthyr Tudful, Clawdd Offa, Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena a Diwydiant Llechi Gogledd…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Yn ol Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, byddai Merthyr Tudful, Clawdd Offa, Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena a Diwydiant Llechi Gogledd Cymru yn ychwanegiadau gwerth chweil i restr UNESCO o Safleoedd Treftadaeth y Byd.

Mae’r pedwar safle ymysg 38 lle ledled y DU sydd wedi eu cynnig eu hunain i fynd ar Restr Hir newydd y DU o safleoedd ar gyfer Statws Treftadaeth y Byd.   Caiff panel annibynnol o arbenigwyr ei sefydlu i asesu pob cais a chyflwynir rhestr newydd o safleoedd posib i UNESCO yn 2011.

A hithau’n croesawu’r tri chais o Gymru, dywedodd Mrs Gillan:  “Byddai’r pedwar safle yng Nghymru yn llwyr haeddu Statws Treftadaeth y Byd, gan dynnu sylw’r byd i’n treftadaeth gyfoethog.   Mae tri o’r safleoedd yn dangos cyfnodau unigryw yn ein hanes - o frwydrau Eingl-Sacsonaidd, y chwyldro diwydiannol a’i wreiddiau ym Merthyr i ran flaenllaw y diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru a’i effaith ar dirwedd gwledydd ym mhob cwr o’r byd yn y 19eg ganrif.  

“Mae twristiaeth yn chwarae rhan allweddol yn economi Cymru a dim ond un enghraifft yw Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena o’r ardaloedd o harddwch eithriadol sydd gennym yng Nghymru.   Byddai ennill Statws Treftadaeth y Byd yn rhoi hwb ychwanegol i’n diwydiant twristiaid drwy ddenu mwy o ymwelwyr i Gymru. 

“Rydym yn ffodus yng Nghymru bod Cestyll Brenin Edward I, tirwedd ddiwydiannol Blaenafon a thraphont ddŵr Pontcysyllte eisoes yn safleoedd Treftadaeth y Byd.  Byddai’r pedwar safle newydd posib yn ychwanegiadau gwerth chweil ar Restr UNESCO o safleoedd Treftadaeth y Byd, gan ddangos i’r byd yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig.”

Published 7 July 2010