Datganiad i'r wasg

Cheryl Gillan yn gweld talent Cymru’n ffynnu yn Chelsea

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Cyfarfu Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a rhai o’r garddwyr a’r arbenigwyr garddwriaethol o Gymru oedd yn arddangos eu gwaith yn …

placeholder

Cyfarfu Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a rhai o’r garddwyr a’r arbenigwyr garddwriaethol o Gymru oedd yn arddangos eu gwaith yn Sioe Flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yn Chelsea yr wythnos hon.  

Yn ystod ei hymweliad, cyfarfu Mrs Gillan a Medwyn Williams o Ynys Mon a enillodd ei unfed fedal aur ar ddeg yn y digwyddiad.   Yn ogystal, derbyniodd Mr Williams Wobr nodedig y Llywydd am yr arddangosfa orau yn y sioe gyda’i drefniant o 42 math o lysiau. 

Meddai Mrs Gillan, sy’n arddwraig amatur frwd:   ”Rydw i wedi mwynhau gweld arddangosfeydd bendigedig rhai o arddwriaethwyr pennaf Cymru yn y sioe.    Roedd y stondinau’n fendigedig ac roeddynt yn dangos y cyfoeth o dalent  a sgiliau garddwriaethol sydd gennym yma yng Nghymru.   Gwych o beth oedd cael llongyfarch Mr Medwyn Williams a’i deulu’n bersonol ar ennill eu hunfed fedal aur ar ddeg yn y sioe.

“Yn ystod fy nhrafodaethau a’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol, trefnais i gyfarfod a nhw yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn i drafod sioe’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf yn fanylach er mwyn iddi fod yr orau eto.   Mae sioe’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd yn gyfle gwych i arddangos talent gorau Cymru yng Nghymru. Gobeithio hefyd y byddwn yn croesawu nifer o arddwriaethwyr a selogion ar ymweliad a Chymru ar gyfer y sioe ym mis Ebrill.”

Published 28 Mai 2010