Stori newyddion

Cheryl Gillan yn canmol “arweinyddiaeth gadarn” pennaeth TATA Steel sydd ar fin ymddeol

Heddiw, fe wnaeth Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ganmol yr arweinyddiaeth gadarn a ddangoswyd gan Uday Chaturvedi, sy’n ymddeol…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, fe wnaeth Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ganmol yr arweinyddiaeth gadarn a ddangoswyd gan Uday Chaturvedi, sy’n ymddeol o’i swydd fel Prif Swyddog Technegol TATA Steel UK.

Ymunodd Mr Chaturvedi a TATA Steel yn 1969, ac mae wedi ymgymryd a nifer o swyddi o fewn y cwmni gan gynnwys Is-Lywydd, Cynnyrch Hir, ac Is-Lywydd, TQM & Coke, Gwaith Haearn Sinter.  Fis Tachwedd y llynedd, cyhoeddodd gynlluniau i ymddeol a dychwelyd i India.

Gan siarad ar ol eu cyfarfod ffarwelio yng Nghaerdydd, dywedodd Mrs Gillan:

“Mae cymhelliant a phenderfyniad Mr Chaturvedi wedi helpu i ddiogelu’r diwydiant dur yng Nghymru, ac wedi cynnal safle Tata fel gwneuthurwr dur blaenllaw yn y DU.

“Drwy’r hyn sy’n aml wedi bod yn gyfnodau anodd i’r diwydiant, mae wedi darparu arweinyddiaeth gadarn i’r cwmni a’i gyflogwyr. Mae hyn i’w weld yn y modd y mae Tata wedi parhau i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i’w gwsmeriaid ym mhedwar ban y byd.

“Y tu allan i’r swyddfa, mae ei gyfranogiad a’i fuddsoddiad mewn prosiectau lleol, ysgolion, clybiau chwaraeon ac elusennau, wedi helpu i osod Tata Steel yn gadarn yng nghanol y gymuned leol.

“Ar nodyn personol, mae wedi rhoi cyngor arbennig i minnau ac i waith Swyddfa Cymru, drwy gymryd rhan yn fy Ngrŵp Cynghori ar Fusnes.

“Rwy’n hynod o falch o fod wedi cael y cyfle i ddiolch iddo’n bersonol am ei waith yng Nghymru. Mae’n gadael Tata Steel mewn sefyllfa gref fel busnes allweddol yn economi Cymru, a chyflogwr sy’n cael ei werthfawrogi yng Nghymru. Rwy’n dymuno ymddeoliad hir a hapus iddo yn ol yn India.”

Published 16 January 2012