Stori newyddion

Cheryl Gillan yn canmol Tîm y Celtic Manor am lwyddiant ysgubol Cwpan Ryder yng Nghymru

Mae Ysgrifennydd Cymru yn anfon ei llongyfarchion at Colin Montgomerie a’i dim am ddod a Chwpan Ryder yn ol i Ewrop - ac i Syr Terry Matthews…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Cymru yn anfon ei llongyfarchion at Colin Montgomerie a’i dim am ddod a Chwpan Ryder yn ol i Ewrop - ac i Syr Terry Matthews a’i dim yng Ngwesty’r Celtic Manor am frwydro yn erbyn yr elfennau i sicrhau un o’r digwyddiadau Cwpan Ryder mwyaf cofiadwy dros y blynyddoedd diwethaf.

Meddai Mrs Gillan: “Gall Syr Terry Matthews a’i dim ymroddgar yn y Celtic Manor sefyll yn llawn balchder ochr yn ochr a Monty a’i dim rhagorol fel enillwyr Cwpan Ryder 2010. Heno, dylai Cymru gyfan fod yn dathlu eu llwyddiant i lwyfannu’r digwyddiad anhygoel hwn yng Nghasnewydd.

“Ar ol naw mlynedd o waith paratoi diddiwedd, ni allai hyd yn oed hanner mis o law mewn 48 awr ladd yr ysbryd a’r brwdfrydedd a welwyd yng Ngwesty’r Celtic Mangor ar gyfer yr ymweliad hanesyddol hwn - ymweliad cyntaf Cwpan Ryder a Chymru. Bu’r tim yn gweithio’n ddiflino ac yn broffesiynol i sicrhau y gellid dal ati hyd at y diweddglo gwefreiddiol a llawn cyffro a gafwyd.”

Ychwanegodd Mrs Gillan, a fu yng Ngwesty’r Celtic Manor ddydd Gwener: “O ganlyniad i’r tywydd, dyma’r tro cyntaf i dwrnamaint Cwpan Ryder gael ei ymestyn i bedwar diwrnod, a dyma’r tro cyntaf iddo hefyd gael ei gynnal ar gwrs a adeiladwyd yn arbennig ar ei gyfer. Ond ni ddylai’r glaw dynnu sylw oddi ar y digwyddiad rhagorol sydd wedi gwneud llawer i godi proffil ac enw da Cymru ledled y byd.

“Rwy’n siŵr bod y chwaraewyr a’r miloedd lawer o gefnogwyr, a ddaeth o bob cwr o’r byd i weld y digwyddiad chwaraeon hwn, wedi mwynhau’r croeso Cymreig, ac y byddant yn troi am adref ag atgofion melys gyda’r bwriad, gobeithio, o ddychwelyd i ymweld a Chymru eto yn y dyfodol.”

Published 4 October 2010