Datganiad i'r wasg

Cheryl Gillan yn siaradwraig wadd mewn symposiwm allforio gan UKTI

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, cyfarfu Ysgrifennydd Cymru Cheryl Gillan a rhai o gwmniau bach a chanolig Cymru i drafod cyfleoedd twf ar gael iddynt ar draws y diwydiant…

placeholder

Heddiw, cyfarfu Ysgrifennydd Cymru Cheryl Gillan a rhai o gwmniau bach a chanolig Cymru i drafod cyfleoedd twf ar gael iddynt ar draws y diwydiant amddiffyn a diogelwch.

Trefnwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Athrofa Prifysgol Cymru, gan UKTI i roi cyfle i gwmniau bach a chanolig Cymru gael gwybod pa gymorth sydd ar gael iddynt gan Lywodraeth y DU yn y marchnadoedd allforio.

Meddai Mrs Gillan “Mae fy neges i fusnesau bach a chanolig Cymru heddiw yn glir; ni ddylai marchnadoedd tramor fod allan o’u cyrraedd yng Nghymru. Mae Llywodraeth y DU yma i helpu cwmniau llai i lwyddo”.

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cymru “Rwyf wrth fy modd y cefais fy ngwahodd gan UKTI i’r digwyddiad pwysig hwn. Mae strategaeth UKTI yn nodi sut fyddwn yn gweithio gyda chwmniau bach a chanolig Cymru i adnabod a goresgyn unrhyw rwystrau i fasnachu. Rwyf hefyd yn gweithio gyda Llysgenhadon a Llysgenadaethau i sicrhau bod Cymru’n cael ei chynrychioli’n llawn gan Lywodraeth y DU mewn ymdrechion i hybu masnach dramor”

Wrth gloi meddai Mrs Gillan “Mae’r diwydiant amddiffyn a diogelwch yn parhau i fod yn hanfodol i economi Cymru. Mae gan gwmniau bach a chanolig yng Nghymru rol hollbwysig i’w chwarae mewn hybu twf y sector preifat. Mae fy nrws yn Swyddfa Cymru i’w helpu i gyflawni hyn bob amser ar agor”.

Talodd Ysgrifennydd Cymru, a oedd yn siaradwraig wadd yn y symposiwm, deyrnged hefyd i rol hanesyddol bwysig y diwydiant amddiffyn yng Nghymru tra’n cydnabod hanes y ffatri Airbus yn Broughton a meysydd awyr yr RAF yn Sain Tathan a’r Fali.

Nodiadau i’r golygyddion:

  1. Masnach a Buddsoddi’r DU (UKTI) yw’r adran o’r llywodraeth sy’n helpu cwmniau a leolir yn y DU i lwyddo yn yr economi fyd-eang. Mae UKTI yn helpu cwmniau tramor i ddod a’u buddsoddiadau ansawdd uchel i economi’r DU gan gynnig arbenigedd a chysylltiadau drwy ei rwydwaith o arbenigwyr yn y DU, ac yn llys-genadaethau Prydain a swyddfeydd diplomyddol eraill ledled y byd. Am fwy o wybodaeth ewch i: www.uktradeinvest.gov.uk
Published 17 Hydref 2011