Stori newyddion

Busnesau a chymunedau gwledig yn cael dweud eu dweud ar Brosiect yr Economi Wledig

Mae David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wedi diolch i fusnesau a chymunedau gwledig ar hyd a lled Cymru am eu cyfraniadau tuag at brosiect…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wedi diolch i fusnesau a chymunedau gwledig ar hyd a lled Cymru am eu cyfraniadau tuag at brosiect  economi wledig Swyddfa Cymru.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf bu gweithlu Swyddfa Cymru yn ymgynghori a chasglu barn ac awgrymiadau ar ba faterion penodol sy’n dal cymunedau gwledig yn ol, a pha bolisiau y dylai’r Llywodraeth glymblaid ystyried eu rhoi ar waith er mwyn eu cynorthwyo.

Dywedodd Mr Jones:  “Rydym wedi cael ymateb da i’n galwad am dystiolaeth i gefnogi’n prosiect - diolch i bawb a gymerodd saib er mwyn cymryd rhan.  Roedd ystod eang yr ymatebion yn amlygu myrdd o faterion sy’n bwysig i’r rhai sy’n byw a gweithio yng Nghymru wledig.”

“Mae materion yn amrywio o ddarpariaeth a chyflymder band eang,  pris tanwydd a threth tanwydd i dreth car.  Thema arall ymysg yr ymatebion oedd pwysigrwydd busnesau bach i’r economi wledig, a’r pryderon sydd ynghlwm a ffawd Busnesau bach a chanolig fel argaeledd credyd gan y  banciau, dirywiad yng ngwasanaethau lleol fel banciau a swyddfeydd post a rheoliad  gor eithafol.

“Mae’r economi wledig yn hanfodol bwysig i Gymru, ac mae’r Ysgrifennydd Gwladol a minnau’n cydnabod y pwysigrwydd o gymunedau gwledig - dyna pam rydym wedi cychwyn y prosiect hwn i edrych ar y materion sy’n effeithio arnynt.  Mae fy swyddogion a minnau’n barod wedi cychwyn ymchwilio ymhellach i’r casgliadau, ac rydym yn edrych ar y datrysiadau a awgrymwyd gyda’r bwriad o hysbysu’n cydweithwyr yn y Llywodraeth o’n casgliadau.”

Nodiadau

Mae copi o’r llythyr oddi wrth Weinidog Swyddfa Cymru at y rhai a gyfrannodd i’r prosiect i’w weld yma.

Published 18 October 2010