Stori newyddion

Hwb i bobl ifanc di-waith gan y Contract Ieuenctid yng Nghymru

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, yn annog busnesau ledled Cymru i wneud eu rhan o ran mynd i’r afael a diweithdra ymysg pobl ifanc…