Datganiad i'r wasg

Penodi Aelod ar ran Cymru i Fwrdd y BBC

Mae Elan Closs Stephens wedi cael ei phenodi yn Aelod o Fwrdd y BBC i gynrychioli Cymru