World news story

Bayern Munich v Arsenal Travel Advice

Travel advice for Arsenal fans travelling to Munich for the Bayern Munich v Arsenal match on Wednesday 4th November