Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru: Bydd ail-leoli canolfannau’r Fyddin yn arwain at “fuddsoddiad o £100 miliwn y mae gwir ei angen” yng Nghymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, mae Gweinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb, wedi ymateb i Gynllun Lleoli Canolfannau’r Weinyddiaeth Amddiffyn a fydd yn arwain at fuddsoddiad…

Heddiw, mae Gweinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb, wedi ymateb i Gynllun Lleoli Canolfannau’r Weinyddiaeth Amddiffyn a fydd yn arwain at fuddsoddiad o £100 miliwn yng Nghymru wrth i uned 14eg Catrawd y Signalau (EW) symud i Sain Tathan. 

Roedd manylion am y buddsoddi yn y canolfannau a’r llety newydd wedi’u nodi yn y cynllun lleoli canolfannau sy’n nodi lleoliadau parhaol y Fyddin yn y dyfodol yn y DU yn glir am y tro cyntaf. Mae’r Llywodraeth yn buddsoddi £1.8 biliwn yn y cynllun lleoli canolfannau newydd ar draws y DU gyda £100 miliwn yn cael ei wario yng Nghymru. 

Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau y bydd Barics Cawdor, Breudeth, Sir Benfro yn cau, gyda 14eg Catrawd y Signalau (EW) yn symud i Sain Tathan ar ol 2018.  

Dywedodd Gweinidog Swyddfa Cymru sydd a chyfrifoldeb dros Amddiffyn, Stephen Crabb: 

“Mae cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Amddiffyn heddiw ynghylch Cynllun Lleoli Canolfannau’r Fyddin yn nodi dyfodol y Fyddin yn glir ac yn nodi ble bydd ei chanolfannau parhaol yn y DU.  

“Er mor siomedig yw clywed y bydd Barics Cawdor ym Mreudeth, Sir Benfro yn cau, mae’r newidiadau hyn yn hanfodol ar gyfer dyfodol ein Lluoedd Arfog.  

Rwy’n falch bod ol-troed amddiffyn yn cael ei gynnal i raddau helaeth, ac y bydd 14eg Catrawd y Signalau yn cael ei ail-leoli yng Nghymru, yn Sain Tathan.  

“Disgwylir hefyd y bydd Cymru yn benodol yn derbyn buddsoddiad o tua £100m yn y seilwaith, sydd ei wir angen, er mwyn cefnogi’r broses o ail-leoli canolfannau.” 

Nodyn i Olygyddion: 

  • Bydd y cynllun lleoli canolfannau newydd, yn ogystal a lleihau maint y Fyddin, yn golygu na fydd angen saith safle ar y Fyddin reolaidd mwyach, a byddant ar gael i’w gwaredu:  Barics Claro yn Ripon, Gogledd Swydd Efrog; Barics Howe yng Nghaergaint; Barics Craigiehall yng Nghaeredin a Barics Cawdor ym Mreudeth, Sir Benfro; yn ogystal ag elfennau o Farics Redford yng Nghaeredin. Barics Forthside yn Stirling a Barics Copthorne yn Amwythig. 

  • Bydd y Fyddin wedi dychwelyd yn ol o’r Almaen erbyn 2020 - a disgwylir y bydd hyn yn arwain at arbedion o £240 miliwn y flwyddyn yn y pen draw - a bydd ganddi ganolfannau ledled y DU, gyda chrynodiadau sylweddol yng nghyffiniau Salisbury Plain, Caeredin a Leuchars yn yr Alban, Catterick yng Ngogledd Swydd Efrog, Aldershot, Caer Colun, Stafford a Dwyrain Canoldir Lloegr.