Stori newyddion

Alun Cairns yn ymuno ag Aston Martin i hyrwyddo gyrfaoedd yn STEM i ddisgyblion Sain Tathan

Bu i Ysgrifennydd Gwladol Cymru a phrentisiaid peirianneg Aston Martin annog plant i ddod yn arweinwyr y dyfodol yn y diwydiant cerbydau

Secretary of State for Wales Alun Cairns joins Aston Martin apprentices to promote STEM careers to St Athan Primary pupils
Welsh Secretary Alun Cairns with Aston Martin apprentices in promoting STEM careers to St Athan Primary pupils

Bu i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns ymuno â phrentisiaid peirianneg Aston Martin i hyrwyddo gwerth gyrfaoedd STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) i ddisgyblion Ysgol Gynradd Sain Tathan ddydd Llun 25 Medi.

Roedd hyn yn dilyn cyhoeddiad y gwneuthurwr ceir moethus y llynedd y bydd y ceir cyntaf i gael eu gwneud yn y ffatri yn Sain Tathan yn barod yn 2019, gan greu tua 750 o swyddi newydd yn y safle ym Mro Morgannwg, gyda 1,000 o swyddi eraill yn debygol ar draws y gadwyn gyflenwi ac mewn busnesau lleol.

Roedd y disgyblion yn llawn cynnwrf wrth iddynt ddod wyneb yn wyneb â’r model DB11 newydd sbon a Rapide S, a chawsant gyfle i ddysgu mwy am waith y prentisiaid a hanes y cwmni. Mi siaradodd y prentisiaid Luca Freemantle, Varun Mudan ac Adam Hill a anwyd yng Nghastell Nedd gyda’r disgyblion am gynllun bedair blynedd y cwmni, a sut oeddynt yn edrych ymlaen at symud i’r safle yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf.

Bydd y safle newydd yn Sain Tathan yn cynhyrchu dau gar pedwar drws fydd yn unigryw i Gymru; y car trydan Rapide E a’r DVX, cerbyd chwaraeon bob pwrpas cyntaf Aston Martin.

Meddai Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

Mae’r ffaith y bydd Aston Martin yn symud i Gymru yn eithriadol o arwyddocaol o ran gwneud Sain Tathan yn ganolfan bwysig ar gyfer cyflogaeth, gan ddod â sgiliau gwerthfawr ac etifeddiaeth barhaol i’r rhanbarth cyfan.

Rwy’n gobeithio y bydd disgyblion fel y rhain yn cymryd diddordeb mewn pynciau STEM i ddod yn brentisiaid, gwneuthurwyr ac arweinwyr busnes y dyfodol, gan gyfrannu at hanes cyfoethog y DU o allforio cerbydau, a gwneud Cymru yn lle ardderchog i fuddsoddi arian a gwneud busnes.

Mae penderfyniad Aston Martin i fuddsoddi yng Nghymru yn dangos ein bod yn creu ac yn cefnogi’r amodau cywir ar gyfer buddsoddi yn y diwydiant. Bydd strategaeth ddiwydiannol gynhwysfawr Llywodraeth y DU yn adeiladu ar y llwyddiant hwnnw, gan sicrhau bod gennym y seilwaith, y sgiliau a’r cymorth priodol ar waith ar gyfer ein diwydiannau blaenllaw yn ogystal â’r cymorth sydd ei angen er mwyn i sectorau newydd ffynnu.

Published 26 Medi 2017
Last updated 29 Medi 2017 + show all updates
  1. Added translation
  2. First published.