Datganiad i'r wasg

Ffatri adenydd Airbus newydd yn ‘cadarnhau enw da Cymru fel gwlad arloesi o’r radd flaenaf’, meddai Cheryl Gillan

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw [13 Hydref 2011] roedd Cheryl Gillan yng nghwmni’n Prif Weinidog pan agorodd y ffatri adenydd Airbus yn Broughton yn swyddogol. Bydd…

placeholder

Heddiw [13 Hydref 2011] roedd Cheryl Gillan yng nghwmni’n Prif Weinidog pan agorodd y ffatri adenydd Airbus yn Broughton yn swyddogol.

Bydd y ffatri newydd amgylcheddol gyfeillgar yn cynhyrchu adenydd ffibr carbon ar gyfer ystod o awyrennau pellter hir.

Hefyd yn y seremoni oedd Tom Enders; Prif Weithredwr Airbus, yn ogystal a’r Gweinidog Busnes a Menter Mark Prisk, i weld yr uwch-dechnolegau a’r dyluniadau aerodeinamig diweddaraf.

Meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan: “Mae yma gyfleusterau penigamp a fydd yn helpu i gynnal a chadw miloedd o swyddi ar draws y DU. Rwyf wedi bod yn ymwelydd cyson ag Airbus ac yn ffyddiog y bydd hyn yn tra chadarnhau enw da cynyddol Cymru fel gwlad sydd ar y blaen o ran arloesi ac arwain yn y sector Aerofod a chadwyn gyflenwi. Mae’r ffatri A350 XWB yn newyddion gwych i economi Gogledd Cymru ac yn esiampl glir o’r math o dwf sector preifat y mae’r Llywodraeth yn ceisio ei greu.

“Mae’r Llywodraeth yn sicrhau bod gan Gymru’r seilwaith iawn fel bod busnesau’n gallu gweithredu a thyfu tra’n denu buddsoddiad newydd. Mae’r ffatri yma’n dangos bod gan Gymru agwedd o fedru. Fel y dywedodd y Prif Weinidog yn ddiweddar, rydym yn ymrwymedig i greu economi siarp sydd a’i llygad ar lwyddo a rwyf am weld mwy o enghreifftiau o fuddsoddwyr Byd-Eang fel Airbus yn dod i Gymru i wneud busnes”.

Meddai’r Prif Weinidog David Cameron: “Mae’r Llywodraeth yn ymrwymedig i greu economi fwy cytbwys gyda gweithgynhyrchu, allforio a buddsoddi preifat cryfach, tra’n creu gwaith a chyfleoedd ar draws y DU. Rwyf yn croesawu agor y ffatri arloesol newydd sbon hon gan Airbus a fydd yn cyfrannu at hyn tra’n cefnogi ein rhaglen o greu twf economaidd cynaliadwy. Mae buddsoddiad Airbus yma hefyd yn brawf o’i ffydd yn arbenigedd ei gweithlu ym Mhrydain ac yn y DU fel lleoliad gweithgynhyrchu.”

Nodiadau i’r golygyddion:

  • Mae safle 700 acer Airbus yn Broughton ar hyn o bryd yn cyflogi 6,000 o bobl.
  • Mae Airbus yn y DU ynghyd a’i gadwyn gyflenwi’n cyfrannu gwerth bron i £1.5 biliwn o wasanaethau a chyflenwadau at economi’r DU pob blwyddyn. 
  • Mae 10,000 o bobl yn gweithio i Airbus yn y DU ac mae cadwyn gyflenwi ehangach y cwmni hefyd yn cefnogi 100,000 o swyddi.
Published 13 Hydref 2011