Rôl Gweinidogol

Is-ysgrifennydd Gwladol dros Gyflenwi Les

Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau’r gweinidog yn cynnwys:

 • gweithredu cap ar fudd-dal
 • cymorth cymdeithasol eraill, gan gynnwys tai, Cymorth ar gyfer Llog Morgais, Taliadau Tywydd Oer, Budd-dal Profedigaeth a thaliadau angladd
 • cynhaliaeth plant
 • Polisi Rhif Yswiriant Gwladol
 • llefarydd traws-DWP Tŷ‘r Cyffredin

Cyn-ddeiliaid y rôl yma

 1. The Rt Hon Caroline Nokes MP

  • 2016 to 2017
 2. Shailesh Vara MP

  • 2015 to 2016

Cyhoeddiadau

Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

 1. Small firms benefitted from over £12 billion of government spending

  • Press release
 2. Civil service ‘hub’ to bring growth to Edinburgh

  • Press release
 3. Separated parents working together on child maintenance arrangements

  • Press release
 4. Supporting housing tenants

  • Speech
 5. Better support for bereaved families

  • Press release
 6. New Child Maintenance Service helping parents to work together

  • Press release
 7. New SSAC committee member – Bruce Calderwood

  • Press release