Rôl Gweinidogol

Is-ysgrifennydd Gwladol dros Gyflenwi Les

Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau’r gweinidog yn cynnwys:

  • gweithredu cap ar fudd-dal
  • cymorth cymdeithasol eraill, gan gynnwys tai, Cymorth ar gyfer Llog Morgais, Taliadau Tywydd Oer, Budd-dal Profedigaeth a thaliadau angladd
  • cynhaliaeth plant
  • Polisi Rhif Yswiriant Gwladol
  • llefarydd traws-DWP Tŷ‘r Cyffredin

Deiliad y rôl : Caroline Nokes

Penodwyd Caroline Nokes yn Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 17 Gorffennaf 2016. Cafodd ei hethol yn AS Ceidwadol dros Romsey a Gogledd Southampton yn mis Mai 2010.

Cyn-ddeiliaid y rôl yma

  1. Shailesh Vara

    • 2015 to 2016

Cyhoeddiadau

Get updates to this list email feed

Copy and paste this URL in to your feed reader

  1. Separated parents working together on child maintenance arrangements

    • Press release
  2. Supporting housing tenants

    • Speech
  3. Better support for bereaved families

    • Press release
  4. New Child Maintenance Service helping parents to work together

    • Press release
  5. New SSAC committee member – Bruce Calderwood

    • Press release