Dod o hyd i fanylion cyswllt pensiwn

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ddod o hyd i fanylion cyswllt i chwilio am bensiwn sydd ar goll.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer:

  • eich cynllun pensiwn gweithle neu bensiwn personol
  • cynllun rhywun arall os oes gennych eu caniatâd

Ni fydd y gwasanaeth hwn yn dweud wrthych os oes gennych bensiwn na beth yw ei werth.

Rydych angen enw cyflogwr neu ddarparwr pensiwn er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn.

Mae’r gwasanaeth ar-lein hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Gallwch hefyd ofyn am fanylion cyswllt gan y Gwasanaeth Olrhain Pensiwn dros y ffôn.

Ar hyn o bryd mae llinellau ffôn yn brysurach na’r arfer oherwydd coronafeirws (COVID-19). Defnyddio’r gwasanaeth ar-lein yw’r ffordd gyflymaf o ddod o hyd i fanylion cyswllt pensiwn.

Gwasanaeth Olrhain Pensiwn
Ffôn: 0800 731 0193
O’r tu allan i’r DU: +44 (0)191 215 4491
Ffôn testun: 0800 731 0176
Relay UK (os na allwch glywed neu siarad dros y ffôn): 18001 yna 0800 731 0193
Gwasanaeth cyfnewid fideo ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) - gwiriwch os gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:30am i 3:30pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Ar hyn o bryd ni allwch ofyn am fanylion cyswllt trwy’r post oherwydd coronafeirws.