Profi pwy ydych er mwyn mynd yn eich blaen

Bydd gennych Ddynodydd Defnyddiwr (ID) os ydych wedi cofrestru i wneud pethau fel cyflwyno'ch Ffurflen Dreth Hunanasesiad ar-lein.
Bydd gennych gyfrif os ydych eisoes wedi profi pwy ydych gyda naill ai Barclays, CitizenSafe, Digidentity, Experian, Swyddfa'r Post, y Post Brenhinol neu SecureIdentity.
Os ydych yn rhan o gynllun ID mewn gwlad sy'n cymryd rhan, efallai y gallwch ei ddefnyddio yma.
neu