Os oes angen i chi dalu treth ar eich car cwmni, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i wneud y canlynol:

  • gwirio manylion eich car cwmni
  • rhoi gwybod i Gyllid a Thollau EM (CThEM) am unrhyw newidiadau i’ch car ers 6 Ebrill
  • diweddaru’ch budd-dal tanwydd, os yw’ch cyflogwr yn talu am danwydd

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • pris sylfaenol y car (gan gynnwys TAW ac ategolion) - gallwch gael hwn gan y gwneuthurwr neu’ch cyflogwr
  • gwybodaeth am allyriadau CO2

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Pan na chewch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn

Ni chewch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os yw’r canlynol yn berthnasol:

  • rydych yn rhan o gynllun cyfartalu ceir neu rannu ceir
  • mae’ch cyflogwr yn rheoli buddiannau a threuliau drwy gyflogres y cwmni (a elwir yn ‘talu drwy’r gyflogres’)
  • rydych am wneud newidiadau i gerbyd masnachol cwmni, megis fan

Cysylltwch â CThEM neu’ch cyflogwr er mwyn diweddaru’ch manylion os na allwch wneud hynny ar-lein.

Gwirio eich cod treth

Gall diweddaru manylion eich car cwmni newid eich cod treth.