Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein gyda Chyllid a Thollau EM (CThEM) i gyflwyno’ch Ffurflen TAW. Gallwch hefyd fwrw golwg ar eich cyfrif TAW a chyrchu gwasanaethau TAW ar-lein eraill.

Gall gwasanaethau ar-lein fod yn araf yn ystod adegau prysur. Gwiriwch a oes anawsterau gyda’r gwasanaeth hwn.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn mae’n rhaid bod gennych:

  • rhif TAW
  • cyfrif ar-lein gyda CThEM - sydd weithiau’n cael ei alw’n gyfrif Porth y Llywodraeth

Byddwch yn cael y rhain pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer TAW

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Defnyddio’ch cyfrif

Gallwch ddefnyddio’ch cyfrif i wneud y canlynol:

  • sefydlu Debyd Uniongyrchol ar gyfer talu TAW
  • bwrw golwg ar eich taliadau a rhwymedigaethau sy’n ddyledus
  • rhoi gwybod am newidiadau i’ch busnes
  • ymrestru ar gyfer cael e-byst atgoffa sy’n rhoi gwybod pryd y mae’ch Ffurflen TAW yn ddyledus
  • canslo’ch cofrestriad TAW

Gwasanaethau TAW eraill

Gallwch hefyd fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein gyda CThEM i: