Mewngofnodi i’ch cyfrif TAW ar-lein

Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein gyda Chyllid a Thollau EM (CThEM) i gyflwyno’ch Ffurflen TAW. Gallwch hefyd fwrw golwg ar eich cyfrif TAW a chyrchu gwasanaethau TAW ar-lein eraill.

Ni allwch ddefnyddio’ch cyfrif ar-lein i anfon eich Ffurflen TAW os ydych wedi’ch cofrestru ar gyfer y cynllun ‘Troi Treth yn Ddigidol’. Defnyddiwch feddalwedd cyfrifyddu sy’n cydweddu â’r cynllun ‘Troi Treth yn Ddigidol’ yn lle hynny.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn bydd angen y canlynol arnoch:

  • rhif TAW
  • Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair Porth y Llywodraeth

Byddwch yn cael y rhain pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer TAW.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Defnyddio’ch cyfrif

Gallwch ddefnyddio’ch cyfrif i wneud y canlynol:

  • trefnu Debyd Uniongyrchol i dalu TAW
  • bwrw golwg ar eich taliadau a’ch rhwymedigaethau sy’n ddyledus
  • rhoi gwybod am newidiadau i’ch busnes
  • dileu’ch cofrestriad TAW

Gwasanaethau TAW eraill

Gallwch hefyd fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein gyda CThEM i wneud y canlynol:

Problemau â gwasanaethau ar-lein

Gall gwasanaethau ar-lein fod yn araf ar adegau prysur. Gwiriwch a oes problemau gyda’r gwasanaeth hwn.